Nytt år - ny seniorrådgiver i FIKS!

FIKS styrker sitt arbeid med videregående skoler til neste år. Fra januar er Hege Sølvberg Nilsen ansatt som ny seniorrådgiver. Hun har 20 års erfaring som lærer og skoleleder og skal særlig arbeide med å utivkle profesjonsfellesskap i videregående skole. 

Bilde av tre personer som samarbeider

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Hege har lang erfaring fra videregående skole, både som lærer og skoleleder. Hun har gjennom sin tid i skolen jobbet systematisk med skoleutvikling, både som avdelingsleder ved Nordstrand videregående skole og som nåværende assisterende rektor ved Nesbru videregående skole i Asker kommune. Gjennom dette arbeidet har Hege arbeidet med skoleutvikling over tid: 

Portrettbilde av Hege Sølvberg Nilsen
Hege Sølvberg Nilsen

- På Nesbru har vi de senere årene blant annet jobbet med utviklingen av profesjonelle læringsfellesskap og hvordan disse skal bidra til å øke elevenes læring

 

FIKS sitt arbeid med DeKomp kjennetegnes først og fremst av et overordnet fokus på å etablere lokale, varige og forpliktende partnerskap med skoleeiere. Som seniorrådgiver i FIKS trer Hege inn i rollen som brobygger mellom teori og praksis og skal bidra aktivt i dette arbeidet. Ifølge Hege er slike samarbeid særlig viktig i skolenes arbeid med kunnskapsutvikling hvor elevenes læring er en viktig målsetting: 

- Samarbeidet fører til at skolene får ny kunnskap og at dette kan bidra til at de kan jobbe enda bedre med elevenes læring.

 

Nettopp hva som skal til for at elevene skal lære mest mulig er noe hun er særlig opptatt av. For at dette målet skal nås poengterer hun at skolene må jobbe forskningsbasert og systematisk. Hun er også opptatt av spennet mellom hva forskningen sier at lærere og skoleledere bør gjøre og hvordan disse aktørene skal få til dette i praksis. 

 

FIKS ser frem til et utvidet team i 2021 med Hege med på laget!

 

Ønsker du å lese mer om erfaringene til ansatte i FIKS? Les mer på våre ansattsider

Av Roshenek Bagharzadeh
Publisert 27. nov. 2020 09:47 - Sist endret 27. nov. 2020 10:04