Utvidet FIKS-team i 2021 med Pål Riis med på laget!

FIKS satser på utvidet samarbeid med videregående skoler i 2021. Vi er derfor glad for at Pål Riis har takket ja til en deltidsstilling hos oss etter at han slutter som direktør for videregående skoler i Oslo kommune. Sammen med våre åtte andre frikjøpte skoleledere og lærere skal han være med på å bygge bro mellom praksis og teori.

Lærere som samarbeider

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Pål har lang erfaring fra skolesektoren og videregående skole. Etter å ha vært lærer på

Holtet videregående skole i Oslo kommune med idrett, norsk og historie i sin fagkrets og redaktør i Universitetsforlaget på 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, søkte han seg til Ulsrud videregående skole i Oslo kommune i 1995. Gjennom sine seks år på skolen øst i Oslo jobbet han som både lektor, hovedlærer, utviklingsleder og assisterende rektor. 

Bilde av Pål Riis
Pål Riis. Foto: Shane Colvin/UiO
​​​​​

Å være leder i skolen har vært min hovedvei og interesse etter dette. Jeg kan ikke tenke meg noen viktigere jobb enn å være lærer eller leder i skolen

Dette resulterte blant annet i at han i 2001 søkte seg til Ullern videregående skole i Oslo, hvor han jobbet som rektor frem til 2015. Han fremhever viktigheten av særlig skoleutvikling og utstrakte samarbeid mellom ulike parter og aktører i dette arbeidet:

Skolen var nedleggingstruet med svært lave søkertall og få elever som fullførte og besto opplæringen. Det var en krevende, men utrolig viktig og spennende oppgave å lede skolen fra et usikkert ståsted til å bli en skole elevene i hopetall ville gå på, der de fikk et faglig og sosialt løft – og der opplæringen oppleves relevant gjennom utstrakt samarbeid mellom skole, forskning, UH-sektoren og næringsliv.

Pål understreker at Ullern videregående skoles utviklingsreise har vært avhengig av kompetente og motiverte arbeidere i alle ledd. Utvikling av robuste profesjonsfellesskap, lederteamutvikling, endringsledelses og innovasjon, veiledning, coaching og vurdering er viktige elementer i dette arbeidet med skoleutvikling, sier Pål. 

Etter det han selv beskriver som 14 lærerike år som rektor på Ullern videregående skole, trådde han inn i rollen som direktør for videregående skoler i Oslo kommune sommeren 2016. I dette arbeidet har han hatt ansvar for å følge opp og videreutvikle 26 videregående skoler og har fungert som rektors personalleder. I dette arbeidet har det vært viktig å bidra til at Oslo-elever, uansett bosted og bakgrunn, skal få så like muligheter som mulig til å kunne løfte seg faglig, personlig og sosialt og også fullføre og bestå videregående opplæring, sier Pål.

I FIKS skal Pål blant annet fungere som bindeledd og brobygger i samarbeidet mellom praksis og teori, og han belyser at noe av det viktigste i et slikt samarbeid er å få til likeverdige og gjensidige partnerskap: 

Partssamarbeidet må være reelt og utviklende for alle som deltar. Det krever at alle som deltar har respekt for hverandres ståsted og kompetanse. Å arbeide forskningsinformert har vært en rød tråd i min lærer- og lederutøvelse. Forskning må oversettes og brukes bevisst i den praksiskonteksten skoleeiere og skolene er i. 

I dette arbeidet ser han særlig frem til å bidra til god implementering av fagfornyelsen gjennom gode partnerskap, samt å jobbe med dyktige forskere, lærere og ledere som sammen skal bidra til at skolene våre forbereder elevene på framtida. 

Vi ser frem til et styrket FIKS-team i 2021 med Pål med på laget! 


Les mer om våre ansatte på ansattsiden vår! 

Emneord: Dekomp, fagfornyelsen, LK20, videregående opplæring
Publisert 18. des. 2020 13:16 - Sist endret 12. mars 2021 10:46