2021

Bildet kan inneholde: menneskelig, interaksjon, dress, talsperson, tilpasning.
Publisert 30. sep. 2021 22:45

Dette skoleåret forsetter vi med våre populære webinarer på mandager. Samtidig inviterer vi igjen til faglig frokost på Universitetsbiblioteket fredag morgen.  I hver av de fem ukene setter vi søkelys på temaer som opptar lærere, skoleledere og skoleeiere.  Påmelding til webinarer og faglig frokost finner du her i god tid før uken med to arrangementer.

To personer som samarbeider.
Publisert 29. apr. 2021 10:21

Samarbeid mellom akademia og praksisfeltet er viktig i alle de nordiske land. I Sverige satses det på utdanning, læring og forskning i ordningen ULF (Utbildning, Lärande, Forskning). FIKS har sett nærmere på hva som kjennetegner den svenske ordningen, og hva som skiller den fra den norske dekomp.

En lærer og en elev ser på PC-skjerm sammen i klasserommet
Publisert 5. feb. 2021 12:27

Fersk rapport viser at elever som har sin egen digitale enhet jobber mye selvstendig og digitalt. Forskerne finner også at klasseledere varierer både organisering av og innhold i undervisningen.