2022

Publisert 7. okt. 2022 16:50

Uke 38 arrangerte vi i FIKS temauke om læreres kunnskapskilder. Tankegangen vår har vært å belyse en tematikk som vi tror er viktig for skolen, både fra praksisfeltet og fra forskning. 

Bildet kan inneholde: møbler, bord, datamaskin, skrivebord, interiørdesign.
Publisert 30. sep. 2022 13:37

Både svenske og norske skoleforskere er opptatt av å bygge broer mellom akademia og praksis. I Sverige kobles utdanning, læring og forskning sammen i ordningen ULF. Gøteborg universitet inviterte denne uken FIKS til å vise hvordan vi gjør denne koblingen i Norge.

Publisert 28. sep. 2022 13:32

I september arrangerte vi høstens første FIKS-webinar og faglige frokost, vi deltok på UiO sin podkast Læring! og oppdaterte digitaliseringssidene på Kunnskapsbasen - i tillegg til at vi var mye ute blant våre dekomp-partnere. Vi har også lyst ut en ledig stilling som seniorrådgiver i to år.

Eli Tronsmo og Siv Jacobsen. Foto
Publisert 20. sep. 2022 11:49

Selv lærere må lære. Men når og hvordan gjør de det? Og hvordan i all verden manøvrer de i overfloden av informasjon og læringsressurser som finnes der ute?

Bildet kan inneholde: organisme, font, sirkel, diagram, merke.
Publisert 12. mai 2022 17:28

Det siste skoleåret har FIKS samarbeidet på nye måter om digitalisering med Larvik kommune. Med faglig tyngde fra flere fakulteter ved UiO har FIKS laget fem workshoper for 500 lærere i Larvik i samarbeid med 35 digitalpedagoger.

Elever med hver sin pc sittende ved pulten.
Publisert 18. feb. 2022 15:32

I uke 6 satte NordEd og FIKS fokus på fornying av eksamen i norsk skole. Gjennom et webinar, en podkast og en faglig frokost fikk vi innspill om eksamen fra praktikere, forskere og myndighetene. På denne siden har vi samlet opptakene fra denne temauka tidlig i februar.

Kvinnelig student med PC. Foto
Publisert 3. feb. 2022 16:27

Mange lærere, skoleledere og lærerutdannere har etterlyst endringer av eksamensformene. Ellers er det ikke mulig å gjennomføre fagfornyelsen, mener de. Vil våren 2022 gi skolene en gylden mulighet til å teste ut nye vurderingsformer?