Larviksmodellen - dekomp 2.0?

Det siste skoleåret har FIKS samarbeidet på nye måter om digitalisering med Larvik kommune. Med faglig tyngde fra flere fakulteter ved UiO har FIKS laget fem workshoper for 500 lærere i Larvik i samarbeid med 35 digitalpedagoger.

Bildet kan inneholde: organisme, font, sirkel, diagram, merke.

Modell av Øyvind Børven

Mange prosjekter i desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP) bygger på at faglige ansatte på universitet og høgskoler lager opplegg med innspill og diskusjon sammen med lærere og skoleledere. Larvik kommune ønsket å arbeide med digitalisering, og gjennom omfattende analyse av behov ble det klart at et titalls digital-pedagoger hadde unik kompetanse om kommunens løsning med Google Workspace og programmering, som UiO ikke hadde. 

Mobiliserte interne krefter

Gjennom omfattende halvdagsseminarer høsten 2021 og vinteren 2022 arbeidet Merete Hellner Nilsen og Øystein Gilje i FIKS sammen med over 30 digitalpedagoger. Sammen kartla de fem store områder innenfor digitalisering som de ønsket å videreutvikle fem år etter at kommunen ga en iPad til hver elev og begynte å arbeide med Google Workspace (Google Apps for Education i 2017). 

Merete Hellner Nilsen, frikjøpt lærer i FIKS og lektor ved Landøya ungdomsskole i Asker og Øystein Gilje, faglig leder i FIKS 

Presentert på NKUL

Denne uken har digital-pedagogene Cecilie Warholm Ferraiolo og Henrik Instebø fra Larvik kommune sammen Øystein Gilje fra FIKS delt erfaringer på NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) i foredraget Intern kompetanseutvikling er god kompetanseutvikling

- Digital-pedagogenes rolle i prosjektet har synliggjort hvilket potensial som ligger i slike spesialstillinger i ulike kommuner når vi skal drive gode lokale komptanseutviklingsprosesser, sier professor og faglig leder i FIKS Øystein Gilje. 

Han legger også vekt på hvor viktig det var at UiO kunne stille med ressurser og folk fra MatNat fakultetet og utviklerne av appen Kaptein Morf ved Institutt for spesialpedagogikk, ved det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Henrik Instebø, Cecilie Warholm Ferraiolo og Øystein Gilje på NKUL 2022 Foto: Gaute Thøgersen

Dekomp 2.0?

Erfaringene med samarbeidet i Larvik har vært viktige for FIKS. I året som kommer ønsker enheten i sine samarbeid å legge mer vekt på hvor mye viktig kompetanse som mellomstore og store kommuner besitter gjennom lærere som får et særlig ansvar for ulike utviklingsområder som digitalisering, lesing, vurdering og elevaktive arbeidsformer.

Hør podkasten i serien Et bedre Skole-Norge for å lære mer om larviksmodellen. 

 

 

 

Av Øystein Gilje
Publisert 12. mai 2022 17:28 - Sist endret 27. juni 2022 10:09