Faglig-pedagogisk dag 3. november

3. november arrangeres faglig-pedagogisk dag på Blindern.

Bildet kan inneholde: briller, hode, interaksjon, stol, begivenhet.

Hver høst arrangeres faglig-pedagogisk dag på Universitetet i Oslo. Dagen er en etterutdanningsdag for alle som jobber i skolen. I år kan du ta med deg dine kolleger til Blindern for faglig påfyll og inspirasjon torsdag 3. november.

På universitetets sider melder du deg på de foredragene du ønsker å delta på. Fra utdanningsfeltet bidrar blant andre seniorrådgiver i FIKS, Mari Bjørnsdotter Vinjar, med innlegget LK20 - Hvor blei det av læreren? 

Læreplanverket LK20 gir tydelige omtaler av elevene og deres rolle og utbytte av skolegangen. Men læreplanverket gir langt færre beskrivelser av lærerens rolle. Hva betyr implikasjonene i LK20 for læreres roller og identitet i skolen? Hvilke forventninger og krav stiller den nye læreplanen til lærere?

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 2
Klokken: 09:15-10:00

Påmelding

Publisert 21. okt. 2022 09:10 - Sist endret 24. okt. 2022 11:39