FIKS på studietur til Paris med Oslo kommune

To rektorgrupper i Oslo kommune besøker OECD og UNESCO denne uka. De har invitert Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS, med på denne turen. 

Bilde av deltagere på studietur

Direktører i utdanningsetaten i Oslo kommune og FIKS sin representant i Paris. Fra v: Petter Hagen, Jon Isebakke, Marianne Stenberg, Bjørn Bolstad, Jonas Persson. Foto: Ole Andreas Solberg 

Det er direktørene i Utdanningsetaten som arrangerer denne studieturen, og både  ansatte i Oslo kommune og FIKS får med dette besøket en økt innsikt i internasjonale politikk-prosesser. 

Bildet kan inneholde: yttertøy, frakk, bagasje og bagger, dress, bag.

 

Variert og spennende program 

De norske delegasjonene til OECD og UNESCO har laget et innholdsrikt og spennende program der deltakerne fra Norge får presentert mange aktuelle programmer de to organisasjonene arbeider med.

OECD presenterte programmene Strength through diversityTrends Shaping EducationGlobal Teaching Insights og OECD Learning Compass i tillegg til korte omtaler av undersøkelsene PISA og TALIS.

I UNESCO fikk gjestene fra Norge høre om og drøfte Futures of EducationTeacher Task Force, Happy Schools Framework og SDG4 (FNs bærekraftmål nummer 4).

 

Bildet kan inneholde: bord, datamaskin, møbler, skrivebord, mikrofon.

Tid til gode samtaler 

Deltakerne har også fått gode anledninger til å drøfte endringer i utdanningspolitikk, både internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Mange av våre dekomp-partnere ønsker at vi i FIKS skal være en drøftingspartner og «kritisk venn» for skoleeier. En studietur som dette gir gode muligheter for slike aktuelle drøftinger.

FIKS har hatt et godt partnerskap med Oslo kommune over flere år. Vi takker  utdanningsetaten for invitasjonen til denne spennende studieturen, og ser frem til flere utviklende prosjekt for begge parter i det kommende skoleåret. 

 

Av Bjørn Bolstad Seniorrådgiver FIKS, Kjersti Havenstrøm, Seniorkonsulent, FIKS
Publisert 13. mai 2022 09:55 - Sist endret 13. mai 2022 10:20