Partnerskapsseminar på Tøyen Hovedgård

10. november arrangerte vi partnerskapsseminar på Tøyen Hovedgård.

Bildet kan inneholde: anlegg, vindu, eiendom, bygning, himmel.

FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, inviterte våre partnere til vårt årlige partnerskapsseminar. I år var datoen 10. november.

De inviterte møtte ansatte ved UiO og ansatte i andre kommuner og fylkeskommuner som har partnerskap med FIKS. Det ble utvekslet erfaringer og synspunkter.

Partnerne våre ble bedre kjent med de ansatte i FIKS og med dekomp-arbeidet i andre kommuner og fylkeskommuner.

Faglige bidrag

Bildet kan inneholde: gardin, samfunnet, projeksjonsskjerm, stol, begivenhet.
Eli Ottesen

Første faglig bidrag var ved professor emerita Eli Ottesen. Ottesen er en av forfatterne bak sluttrapport 1 av EVA2020-rapporten. På seminaret ga hun oss oppsummerende analyser og funn fra første delprosjekt og presenterte læreplanen LK20 som verdiløft og styringsdokument.

Bildet kan inneholde: font, projeksjonsskjerm, offentlig tale, presentasjon, visningsenhet.
Siv Jacobsen
Bildet kan inneholde: gest, projeksjonsskjerm, offentlig tale, font, visningsenhet.
Pål Riis

Det andre faglige bidraget var ved Pål Riis og Siv Jacobsen fra FIKS, som belyste temaet datadrevne samtaler. De viste oss to modeller for å ansvarliggjøre lærere, skoleledere og -eiere, og pekte på ulike tilnærmingsmåter til å analysere elevresultater. 

Seminarets tredje bidrag var ved professor Sten Ludvigsen. Ludvigsen snakket om bruk av data, informasjon, statistikk og analyser i profesjonsutvikling og institusjonell utvikling. 

Takk for en spennende og lærerik dag! Vi ser fram til neste års partnerskapsseminar!

Publisert 11. nov. 2022 10:35 - Sist endret 11. nov. 2022 10:36