Programmering i skolen - muligheter og utfordringer

I fagfornyelsen er det gitt mer plass til programmering i skolefag som matematikk og naturfag. Hvilke muligheter og utfordringer vil oppstå? Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og FIKS inviterer til refleksjon og diskusjon om dette på faglig frokost 12. oktober.

Bildet kan inneholde: Tekst, Illustrasjon, Grafisk design, Teknologi, Rom.

Mer programmering i skolen vil kreve økt kompetanse blant lærere. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Påmelding til faglig frokost her!

 

"Programmering i skolen — muligheter og utfordringer" er tittelen og temaet for den faglige frokosten på Universitetet i Oslo fredag den 12. oktober.

 

Skolene i Norge står overfor en stor fagfornyelse der programmering er løftet fram som et viktig element i mange fag. Derfor vil vi i dette frokostmøtet invitere til diskusjon om mulighetene og noen av utfordringene som dette innebærer. 

 

Les saken "Slik kan programmering endre skolen" som tar for seg Knut Martin Mørken og Cathrine Wahlstrøm Tellefsen sitt arbeid med programmering og etterutdanningen Realfaglig programering (ProFag)

 

Program

0800 – 0830: Kaffe, frokost og mingling. 

0830 – 0915: Innledninger

Bjarte Rørmark, assisterende avdelingsdirektør for pedagogisk utvikling og kvalitet i Utdanningsetaten.

Morten Munthe, stipendiat NMBU (realfaglig programmering) og lektor i matematikk og fysikk ved Oslo Handelsgymnasium

0915 – 1000: Diskusjon

 

I panelet under diskusjonen:

Bjarte Rørmark, assisterende avdelingsdirektør for pedagogisk utvikling og kvalitet i Utdanningsetaten.

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, leder av UiOs etterutdanning i realfaglig programmering, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Morten Munthe, stipendiat NMBU (realfaglig programmering) og lektor i matematikk og fysikk ved Oslo Handelsgymnasium

Anne Katrine Bækkelie, lektorstudent i matematikk og kjemi (UiO)

 

Ordstyrer og leder av diskusjonen blir Anders Malthe-Sørenssen

 

 

Publisert 28. sep. 2018 13:06 - Sist endret 11. jan. 2022 15:38