Faglig frokost: Hvordan kan lærere jobbe med islam i klasserommet?

På faglig frokost skal sentrale spørsmål om islam i religionsfaget tas opp. Hvordan opplever unge kvinner selv å bruke hijab? Hva betyr diskurser om religiøse hodeplagg? Og kan en kvinne være imam? Hva skjer når kvinnelige imama inntar moskeene? 

Bildet kan inneholde: Sirkel, Design, Visuell kunst.
Foto: Colourbox

Påmelding nederst på siden

Det er sentralt i fagfornyelsen at elever skal bli kjent med mangfoldet av religioner og livssyn og jobbe med spørsmål det er dyp uenighet om. Kvinners rolle i islam er gjenstand for mediers og politikeres interesse og debatt. Hvilken rolle skal skolen og lærere ha i undervisning om kjønn og religion? Frokosten tilbyr smakebiter fra forskning om islam og spesielt forskning om kvinner i islam og spør hvordan denne kunnskapen kan bidra til dybdelæring og konkrete undervisningsopplegg.

På dette arrangementet møtes forskere, lærere og Dialogpilotene som deler erfaringer og innspill til hvordan vi kan snakke med barn og ungdom om deres fordommer, tanker og følelser i dagens flerkulturelle samfunn.

Arrangementet er et samarbeid mellom Det teologiske fakultet og FIKS.

Program: 
08.00-08.20    Kaffe, frokost, mingling
08.20-08.30    Elisabeth Tveito Johnsen og Nina Hoel: Islam i klasserommet
08.30-08.45    Tonje Baugerud: Hvordan opplever unge kvinner å bruke hijab?
08.45-08.55    Respons: Rita Knudsen Ims, Kristelig gymnasium. Spørsmål fra salen.

09.00-09.15    Ingvild Flaskerud: Kan kvinner være imam?
09.15-09.25    Respons: Ketil Buan, Karlsrud skole. Spørsmål fra salen.

09:25-09:30    Respons: Nora Eggen, Det teologiske fakultet. Spørsmål fra salen.

09.30-09.45    Dialogpilotene: dialogverksted med ungdom 
09.45-10.00    Respons: Merete Stensby ved Ski videregående skole. Spørsmål fra salen. 

Endringer kan forekomme

Påmeldingsskjema for faglig frokost 26. april

Emneord: Islam, dybdelæring, religion, fagfornyelsen, undervisning
Publisert 12. mars 2019 15:49 - Sist endret 11. jan. 2022 15:39