Faglig frokost: Skaperverksted i skolen: Nye muligheter for programmering og kreativ læring

Hvordan kan vi undervise og hjelpe elever til å bli kreative og skapende? Det utdanningsvitenskapelige fakultet og FIKS inviterer til faglig frokost med eksempler, refleksjon og diskusjon om skaperverksteder som metode i undervisning. 

Hender som holder magnet, pensel, mobil og forstørrelesesglass

Følg strømmingen direkte her fredag 22. november 08.30-10.00!

Påmeldingsskjema

I fagfornyelsen legges det stor vekt på skapende og utforskende aktiviteter. For eksempel åpner del 1.4 med følgende målformulering: ”Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.” Dette reflekteres også i flere av forslagene til revidering av fagenes læreplaner. 

 

På faglig frokost vil vi undersøke:

  • Hva er et skaperverksted? 
  • Trenger man dyrt utstyr? 
  • Trenger man et dedikert rom? 
  • Må det handle om programmering?
  • Hvordan kan vi lage gode læringsopplegg i skaperverksteder?
  • Hvordan kan vi støtte og hjelpe elevene når de skaper alene eller sammen med andre?
  • Er skaperverksted mulig i flere fag?
  • Er teknologikompetanse det viktigste for at en lærer skal kunne jobbe med dette?
  • Hvordan kan dette henge sammen med tverrfaglighet og dybdelæring?

Vi får innledninger som søker å besvare disse spørsmålene før vi åpner for diskusjon.

Innledninger

I forskningsprosjektet ProSkap-SL ser vi på skaperverksted som en metode for å bedrive skapende og kreativ programmeringsundervisning i tråd med de nye læreplanene, spesielt for elever med stort læringspotensial. Undervisningsmetoden som utvikles i prosjektet tar utgangspunkt i elevenes brede erfaringsbakgrunn, ikke bare mattematikkunnskaper og skal kunne brukes av alle elever. Les aktueltsaken fra Institutt for pedagogikk om programmering


Naturfagsenteret og vitensentrene skal ta skaperkulturen ut i skolen for å nå flere barn og unge. Vi får presentasjon av Skaperskolen og den teknologiske skolesekken som har som mål å inspirere barn og unge til skapende og utforskende aktiviteter med teknologi, og gi støtte til veiledere som kan legge til rette for dette. Skaperskolen utvikler undervisningsressurser og den teknologiske skolesekken har ansvar for utstyr (for eksempel micro:bit).

Program

08:30-08:35 Innledning

ved Hans Christian Arnseth, IPED 

 

08:35-08:50 Skaperskolen
ved Liv Oddrun Voll, Naturfagsenteret 

 

08:50-09:00 Skaperverksted i skolen: ProSkap-SL, et forskningsprosjekt om skaperglede og programmering på fagenes premisser

ved Ellen Egeland Flø, Mailand VGS 

 

09:00-09:10 Integrere programmering i aktiviteter knyttet til elevenes interesser: Muligheter og begrensninger med skaperveksted i skolen

ved Anders Mørch, IPED 

 

09.10-19.15 Den teknologiske skolesekken

ved Kristine Sevik, Udir BetaLab

 

09:10-09:15 Pause - påfyll med kaffe eller te

 

09:15–10:00 Paneldiskusjon

Ordstyrer: Hans Christian Arnseth

Panelet: Liv Oddrun Voll, Ellen Egeland Flø, Kristine Sevik og Anders Mørch

Endringer i panelet kan forekomme

 

Hovedmålgruppen for denne frokosten er lærere og andre i skolen, da mye av programmet vil ta for seg hva som skjer i klasserommet. 

Emneord: Programmering, Skaperverksted
Publisert 17. sep. 2019 14:30 - Sist endret 3. nov. 2020 18:43