Faglig frokost: Sosial ulikhet i skolen

Foreldres økonomi, utdanning og yrke har stor betydning både for elevers skoleprestasjoner og utdanningsvalg. Familiebakgrunn bestemmer også hvor ungdom vokser opp, noe som fører til sosiale forskjeller mellom skolene. Forskjellene er spesielt store i Oslo.  Hvorfor er det slik? Utjevnes forskjellene over tid? Vi inviterer til faglig frokost om sosial ulikhet i skolen med eksempler og forskning fra Osloskolen.

Illustrasjonsbilde av gutt, ordsky relatert til sosial ulikhet

Det er flere påvirkningsfaktorer tilknyttet sosial ulikhet i skolen

Foto: Colourbox / Frida Thuen

Se videoopptak fra frokosten på vår YouTube-kanal!

 

Påmeldingsskjema for faglig frokost 18. oktober

På frokosten spør vi blant annet om sosial bakgrunn virker inn på flere områder enn bare skoleprestasjoner og utdanningsvalg, vi spør hvilken betydning forskjellene har for elevenes skoletrivsel og fritidsaktiviteter, og hvordan sosial ulikhet trekkes inn i samfunnsfagsundervisningen.


På frokosten bidrar to kjente ulikhetsforskere, Professor ved Universitetet i Oslo (UiO) Marianne Nordli Hansen og Seniorforsker Anders Bakken (OsloMet). Hansen vil presentere egen forskning om sosial ulikhet knyttet til karakterprestasjoner og segregasjon i Osloskolen. Basert på Ung i Oslo-data, vil Bakken legge frem resultater om hvordan sosiale forskjeller arter seg i lys av skoletrivsel og fritidsaktiviteter. Førstelektor og lærebokforfatter Lise Granlund (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO), vil bidra med erfaringer når det gjelder skolenes vinkling på temaet. Førsteamanuensis Øyvind Wiborg (UiO) vil lede den påfølgende paneldebatten og diskusjonen.

 

Program

08:15-08:30 Enkel frokost med kaffe og te

08:30-08:35 Velkommen

08:35-08:55 Marianne Nordli Hansen - Sosial ulikhet i prestasjoner og valg

08:55-09:15 Anders Bakken - Sosial ulikhet i trivsel og fritid

09:15-09:20 Pause - hente mer kaffe og strekke på beina 

09:20-09:30 Lise Granlund - Sosial ulikhet i samfunnsfagsundervisningen - muligheter og dilemmaer.

09:30-10:00 Paneldiskusjon og spørsmål fra publikum

 

Arrangementet streames direkte

Emneord: Sosial ulikhet, Skole
Publisert 9. aug. 2019 14:06 - Sist endret 3. nov. 2020 18:47