FULLTEGNET. Venteliste | Faglig frokost: Hva skjer i det digitale klasserommet?

Arrangementet er fullt. Meld deg på ventelisten

Skolen er i endring. Papirbaserte læremidler støver ned, og personlige skjermer lyser opp stadig flere klasserom, fra 1. til 10. klasse. På denne faglige frokosten gir FIKS en tilstandsrapport om digitaliseringen av norske klasserom der hver enkelt elev får sin egen skjerm.

Bildet viser en illustrasjon av en datamaskin med bøker på skjermen

Følg streamingen live her: https://www.uv.uio.no/ils/tjenester/it/livestream/fiks-livestream.html

Arrangementet er fullt. Meld deg på ventelisten

Med utgangspunkt i observasjoner fra nesten 20 ulike klasserom ved 10 ungdomsskoler i fem kommuner, gir GEPP-prosjektet (Gode eksempler på praksis) ny kunnskap om det digitale klasserommet. Godt forankret i internasjonal forskning og med nye data presenterer vi på denne frokosten de største utfordringene lærere står overfor i dagens digitale klasserom der hver elev har sin personlige skjerm.

I tillegg presenteres prosjektet Digitale Dialogs Across the Curriculum (DiDiAC) som har utviklet en digital tavle for blant annet dialoger i hele klassen og mellom grupper av elever. 


Den innsikten som prosjektene gir skal bidra i det langsiktige arbeidet det er å øke kompetansen gjennom kollektiv etterutdanning både regionalt og nasjonalt. GEPP er derfor en viktig del av det innovasjons, kompetanse og utviklingsarbeidet til FIKS i samarbeid med skoleeier i og rundt Oslo. 

Program

08:15-08:30: Enkel frokost med kaffe og te

08:30-08:35: Innledning ved Eli Tronsmo, ansvarlig for faglige frokoster i FIKS.

08:35-08:50: Arbeidsformer og læremidler i 1:1 klasserommet. Funn fra GEPP-prosjektet ved prosjektleder og faglig leder i FIKS, Øystein Gilje

08:50-09:00: Dialog, læring og teknologi - erfaringer fra et et forskningsprosjekt, ved Ingvill Rasmussen, Institutt for pedagogikk (IPED) ved Universitetet i Oslo (UiO). 

09:00-09:40: Paneldebatt med korte innledninger fra deltagerne: Hvordan endrer det digitale klasserommet arbeidsformer og elevrollen?

09:40-10:00: Spørsmål fra salen. Spørsmål som er sendt på forhånd vil bli prioritert først. 

Medvirkende

Ingvill Rasmussen, Prosjektleder i DiDiAC og professor ved IPED, UiO.

Ivar Berg, prosjektleder, Digital læring i askerskolen.

Christian S. Larsen, spesialrådgiver, Grunnskoleavdelingen Bærum kommune.

Andreas Lund, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Monica Melby-Lervåg, professor institutt for spesialpedagogikk.

Debatten ledes av Øystein Gilje, Faglig leder i FIKS. 

Presentasjon av deltagerne i panelet

Ivar Berg leder prosjektet “Digital læring i askerskolen” (2017-2019). Digital læring i askerskolen har vært et av Asker kommunes strategiske utviklingsprosjekter, og satsingen videreføres i arbeidet med læreplanfornyelsen og den forestående kommunesammenslåing med Røyken og Hurum kommuner.

 

Spesialrådgiver Christian Sørbye Larsen har siden 2015 ledet Digital skolehverdags implementering og utrulling av nettbrett for bedre læring. Fra 2018 leder han den videre digitale skoleutvikling i kommunalsjefens stab. Bærum kommune tok nettbrett i bruk i 2013 , og siden 2018 har alle 20 000 elever og lærere hatt personlig skjerm.

 

Professor Andreas Lund er knyttet til Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og har tidligere ledet Senter for fremragende, ProTed. Han har i en årrekke forsket på elevers og læreres bruk av digitale ressurser, og har en omfattende internasjonal publikasjon. Han er særlig opptatt av sammenhengen mellom oppgaver, aktiviteter og vurderingsformer i lys av digitalisering, og de pedagogiske endringer dette innebærer.

 

Professor Ingvill Rasmussen er knyttet til Institutt for pedagogikk. Hun har i en årrekke forsket på og designet digitale teknologier for samtaler og læring. For tiden er hun prosjektleder i forskningsprosjektet DiDiAC som samarbeider med Universitetet i Cambridge.

 

Professor Monica Melby-Lervåg er knyttet til Institutt for spesialpedagogikk. Hun gjør undersøkelser som ved hjelp av ulike metoder fokuserer på barns læring og utvikling. Melby-Lervåg er spesielt opptatt av språk-, lese- og matematikklæring, og har undersøkt  læringsutbyttet ved ulike pedagogiske tiltak og intervensjoner i en årrekke.

Arrangør

FIKS
Emneord: Digitalisering, Klasserom, Kompetanseutvikling
Publisert 9. juli 2019 13:11 - Sist endret 11. jan. 2022 15:39