Faglig frokost - Kildebevissthet i klasserommet. Hvorfor og hvordan? (Fulltegnet - venteliste)

Fagfornyelsen vektlegger kritisk tenkning og arbeid med kilder. Hvordan kan lærere gjennomføre dette i praksis? Norgeshistorie.no viser vei i dagens mediemangfold, med og uten redaktører, der kildebevissthet er blitt viktigere enn noen gang før.

Kildebevissthet er viktig både i norsk- og historiefaget. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Arrangementet er fullt, meld deg på nederst på siden for å bli satt opp på venteliste.

 

Kildekritisk bevissthet skal sette elevene i stand til å innhente kunnskap, vite hvordan kunnskap blir til, og hvordan kunnskap brukes og misbrukes. Norgeshistorie.no har utviklet kildeopplegg i historiefaget som legger opp til dette, slik fagfornyelsen foreskriver. Fagfornyelsen består av mange komponenter som skal henge sammen – tverrfaglighet, kjerneelementer og kompetansemål. Hvordan skal lærerne få dette til å spille sammen slik at det fungerer i klasserommet?

Panelsamtale om undervisningsopplegget

Vi inviterer til panelsamtale. Med oss har vi elever og lærere fra videregående skole som har testet ut Norgeshistorie.no sine kildeopplegg i historiefaget, representanter fra mediebransjen, som jobber med informasjonstrengselen i dagens samfunn, samt representanter fra læreplanutvalg, som kjenner prosessen rundt og premissene for fagfornyelsen og hva som ligger i ambisjonen om å arbeide mer med dybdelæring.

 

Vi ønsker å komme i dialog med skolen om viktigheten av kildebevissthet og utfordringer knyttet til kunnskap om dette. Hvordan kan lærere ved å bruke kilder fra historie og litteratur operasjonalisere dybdelæring, tverrfaglig forståelse og kritisk tenkning i klasserommet? Norgeshistorie.no og UiO vil være en ressurs for utvikling av kildebevissthet som er en sentral del av fagfornyelsen.

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Norgeshistorie.no og FIKS.

Program 

08:15-08:30:    Kaffe, frokost og mingling

08:30-08:40:    Velkommen

08:40-08:55:    Om dagens mediebilde, informasjonstilgang og polarisering ved Kristoffer Egeberg fra Faktisk.no

08:55-09:10     Offisiell lansering av «Hvordan blir historie til?» og presentasjon av innholdet og undervisningsopplegg ved Ellen Cathrine Lund

09:15 -10:00     Panelsamtale om kildebevissthet i klasserommet med muligheter for innlegg og spørsmål fra publikum

I panelet sitter Lærer Andreas Hasund Ødegård og elev Tord Stene Bakke fra videregående skole som har testet ut undervisningsopplegget til Norgeshistorie.no,
Kristoffer Egeberg fra Faktisk.no, Karsten Korbøl og Jonas Bakken fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO som er involvert i arbeid med Fagfornyelsen og Ellen Cathrine Lund som er faglig ansvarlig for Norgeshistorie.no

Arrangementet er i regi av Det humanistiske fakultet og Norgeshistorie.no og FIKS. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO skal lede frokosten.  Ellen Cathrine Lund og Ane Bjølgerud Hansen, begge fra redaksjonen til Norgeshistorie.no har stått for utforming av programmet.  

 

Påmeldingsskjema for faglig frokost 15. mars

Publisert 18. des. 2018 14:45 - Sist endret 3. nov. 2020 19:58