Workshop: Dybdelæring og digitalisering. FULLTEGNET

Over 500 skoleledere og lærere fra 160 skoler fortsetter arbeider med dybdelæring og digitalisering.  

Fra workshop høsten 2018.

I samarbeid med utviklingsveilederne i Akershus fylkeskommune arrangerer FIKS workshop for skoleledere og lærere ved barne- og ungdomsskoler i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike (FØN). 

Temaet for workshop er dybdelæring og digitalisering, og er en oppfølging av tilsvarende workshop som ble holdt høsten 2018.

Tilbudet er primært til skoleledere og lærere i FØN, men deltagere fra UH-sektoren er invitert til å delta på workshop 13. mars. Se det fullstendige programmet (pdf).

Publisert 25. feb. 2019 11:44 - Sist endret 3. nov. 2020 19:57