2020

Kommende

Illustrasjon av lærere som planlegger på en PC
Tid og sted: 24. aug. 2020 14:3015:30, Zoom

Del to av webinarene om hvordan planlegge for helhet og sammenheng med planleggingsverktøyet til Utdanningsdirektoratet går av stabelen 24. august. Denne gangen vil lærernes blikk være i fokus. 

Tidligere

Illustrasjon av mennesker foran PC
Tid og sted: 10. aug. 2020 14:3015:30, Zoom

FIKS inviterer til to webinarer for skoleledere og lærere i august

Illustrasjon av mennesker foran PC
Tid og sted: 8. juni 2020 14:3015:30, Zoom

FIKS ønsker velkommen til et nytt webinar. Denne gangen er det elevene som deler sine erfaringer og perspektiver

Illustrasjon av digital læring
Tid: 25. mai 2020 14:3015:30

FIKS inviterer til nytt webinar 25. mai!

Illustrert bilde av lærer som vurderer elev
Tid: 11. mai 2020 14:3015:30

Hva kan vi lære av erfaringene med standpunktvurdering våren 2020 som vi kan få bruk for når vi skal arbeide med vurdering i LK20?

Tid: 27. apr. 2020 14:3015:30

Hva skjer med elevenes læring når alle sitter hjemme? Hva gjør vi når elever og lærere sliter med motivasjonen?

Illustrasjonsbilde av matematikkrelatert utstyr og begreper. Passer, linjal, lærebok, formler
Tid og sted: 27. mars 2020 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

FIKS inviterer til nok en faglig frokost. Denne gangen spør vi: Er matematikkfaget i endring? Dette skal vi undersøke på faglig frokost 27. mars på Blindern i samarbeid med Insitutt for lærerutdanning og skoleforskning. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, spill, parallell.
Tid og sted: 14. feb. 2020 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Fredag 14. februar er det duket for årets første faglige frokost. Denne gangen handler det om hva som er nytt i det nye engelskfaget.