2020

Tidligere

Illustrasjonsbilde av en person som tenker
Tid og sted: 30. nov. 2020 14:3015:30, Zoom

Hva innebærer kritisk tenkning og hvorfor er det viktig at vi jobber med det i skolen? Vi i FIKS ønsker velkommen til webinar om kritisk lesing og tenkning mandag 30. november! 

Illustrasjon av en jente som rekker opp hånden i klasserommet
Tid og sted: 16. nov. 2020 14:3015:30, Zoom

Stadig flere ungdomsskoler og videregående skoler gjør forsøk med å gi få eller ingen karakterer utenom de lovpålagte terminkarakterene. På vårt webinar 16. november skal vi undersøke hvilke erfaringer disse skolene har, og ikke minst hva elevene selv synes. 

Dette arrangementet ble gjennomført 16.11.2020. Opptaket finner du her.

Jente som sitter på en huske og leser på datamaskinen sin. Tre bøker er illustrert over hodet hennes.
Tid og sted: 2. nov. 2020 14:3015:30, Zoom

Hva innebærer det at en stadig større andel av elevenes lesing foregår på skjerm? I webinaret  2. november får du et nærmere innblikk i en rekke spørsmål om digital lesing og (in)effektiv (?) bruk av digitale enheter i elevenes leseopplæring. 

Illustrasjonsbilde av hender med et hjerte i håndflaten
Tid og sted: 19. okt. 2020 14:3015:30, Zoom
Hva er egentlig demokrati – og hva betyr demokrati i skolen? Og hva betyr dette i et tverrfaglig perspektiv? Mandag 19. oktober skal vi undersøke disse spørsmålene i vårt webinar om demokrati og medborgerskap.
 
Tid og sted: 5. okt. 2020 14:3015:30, Zoom

Folkehelse og livsmestring er et mye diskutert tverrfaglig tema i skolen. På webinar mandag 5. oktober får du innblikk i både bakgrunnen for temaet, elevenes mening og tips til hvordan du kan planlegge undervisning.

Illustrasjon av ikoner relatert til bærekraft
Tid og sted: 21. sep. 2020 14:3015:30, Zoom

I dette webinaret tar vi opp tre ulike perspektiver på bidrag til klimaendringer: om skolens opplysende rolle, om klimaavtrykket til ansatte, og om hvordan klimaendringer og skolens undervisning oppleves i et elevperspektiv.

Illustrasjon av barn som løser puslespill sammen
Tid og sted: 7. sep. 2020 14:3015:30, Zoom

Hvordan kan vi jobbe tverrfaglig i skolen? I dette webinaret møter du lærere fra ulike klassetrinn som viser hvordan de legger til rette for tverrfaglig arbeid på sin skole. 

 

Illustrasjon av lærere som planlegger på en PC
Tid og sted: 24. aug. 2020 14:3015:30, Zoom

Lærere har i økende grad brukt ulike type dataprogrammer for å planlegge undervisningen sammen. Hva skjer når Utdanningsdirektoratet introduserer et nytt nettbasert verktøy som de tilbyr skoler og lærere? Hva er lærerens oppfatning av det nye planleggingsverktøyet?

Illustrasjon av mennesker foran PC
Tid og sted: 10. aug. 2020 14:3015:30, Zoom

FIKS inviterer til to webinarer for skoleledere og lærere i august

Illustrasjon av mennesker foran PC
Tid og sted: 8. juni 2020 14:3015:30, Zoom

FIKS ønsker velkommen til et nytt webinar. Denne gangen er det elevene som deler sine erfaringer og perspektiver

Illustrasjon av digital læring
Tid: 25. mai 2020 14:3015:30

FIKS inviterer til nytt webinar 25. mai!

Webinaret ble avholdt 25.mai 2020 opptaket finner du her.

Illustrert bilde av lærer som vurderer elev
Tid: 11. mai 2020 14:3015:30

Hva kan vi lære av erfaringene med standpunktvurdering våren 2020 som vi kan få bruk for når vi skal arbeide med vurdering i LK20?

Tid: 27. apr. 2020 14:3015:30

Hva skjer med elevenes læring når alle sitter hjemme? Hva gjør vi når elever og lærere sliter med motivasjonen?

Illustrasjonsbilde av matematikkrelatert utstyr og begreper. Passer, linjal, lærebok, formler
Tid og sted: 27. mars 2020 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

FIKS inviterer til nok en faglig frokost. Denne gangen spør vi: Er matematikkfaget i endring? Dette skal vi undersøke på faglig frokost 27. mars på Blindern i samarbeid med Insitutt for lærerutdanning og skoleforskning. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, spill, parallell.
Tid og sted: 14. feb. 2020 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Fredag 14. februar er det duket for årets første faglige frokost. Denne gangen handler det om hva som er nytt i det nye engelskfaget.