Faglig frokost: Hva er nytt i det nye engelskfaget? Livsmestring - Mangfold - Relevans

Fredag 14. februar er det duket for årets første faglige frokost. Denne gangen handler det om hva som er nytt i det nye engelskfaget. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, spill, parallell.

Påmeldingsskjema til faglig frokost

Hele arrangementet strømmes på våre sider.

August 2020 skal de nye læreplanene tre i kraft i skolene, men før den tid vil det foregå et forarbeid på skolene. I Fagfornyelsen har det kommet nye overordnede prinsipper og elementer som lærere må bli kjent med og integrere i sin undervisningspraksis. Dette gjelder også i de enkelte fagene. På faglig frokost 14. februar vil det bli fokusert på tre temaer som er nytt i det nye engelskfaget:

  • Livsmestring
  • Mangfold
  • Relevans

Program 

08:30-08:45 Lisbeth M. Brevik, førsteamanuensis (ILS, UiO): Innledning: Hva er nytt i det nye engelskfaget? Med funn om elevers bruk av engelsk i og utenfor skolen, fra forskningsprosjektene LISE og VOGUE.

08:45-08:55 Mona Evelyn Flognfeldt, førstelektor (OsloMet): Flerspråklighet som ressurs i engelskfaget - hva er nytt? 

08:55-09:05 Mary Ann Ronæs, seniorrådgiver (Utdanningsdirektoratet): Hvordan lese læreplanen, med fokus på fagspesifikk vurdering.  

09:05-09:10 Kort pause og omrigg til paneldebatt

09:10-10:00 Paneldebatt


I panelet

Kristin Bech, professor (ILOS, UiO)

Shilan Ahmadian, engelsklærer (Strømmen videregående skole)

Thea Holm, masterstudent i engelskdidaktikk (ILS, UiO)

Mona Evelyn Flognfeldt, førstelektor (OsloMet)

Mary Ann Ronæs, Seniorrådgiver (Utdanningsdirektoratet)

Ordstyrer: Lisbeth M. Brevik, førsteamanuensis (ILS, UiO)

Publisert 18. des. 2019 12:40 - Sist endret 25. aug. 2020 14:03