AVLYST. Faglig frokost: Matematikkfaget i endring?

FIKS inviterer til nok en faglig frokost. Denne gangen spør vi: Er matematikkfaget i endring? Dette skal vi undersøke på faglig frokost 27. mars på Blindern i samarbeid med Insitutt for lærerutdanning og skoleforskning. 

Illustrasjonsbilde av matematikkrelatert utstyr og begreper. Passer, linjal, lærebok, formler

Illustrasjonsbilde: Colourbox

På grunn av fare for koronasmitte blir alle arrangementer på Universitetet i Oslo avlyst. Det betyr at vi dessverre må avlyse faglig frokost 27. mars. 

 

Meld deg på til faglig frokost her!

 

Nye læreplaner trer i kraft fra august 2020. Lærere må forholde seg til endringer i alle fag, også i matematikk. 


Hva vil disse endringene bety? Hvordan påvirker det undervisningen? Og hva skal matematikklærerne gjøre for å møte forventningene de nye læreplanene stiller?


Med representanter fra kjerneelementgruppen og læreplangruppen i matematikk, og lærere skal vi sammen belyse disse spørsmålene. 

 

Arrangementet strømmes direkte og legges ut på vår YouTube-kanal i etterkant

Program

Programmet er ikke endelig, endringer vil forekomme.

Modellering og matematikkfaget

Tom L. Lindstrøm, Professor ved Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

 

Blokklegging som grunnlag for dybdelæring?

Marianne Maugesten, Førstelektor ved Avdeling for lærerutdanning, Høyskolen i Østfold

 

Kompetansemål i alle trinn

Lisbeth Østby - Kompetansemål for hvert trinn - Progresjon gjennom hele skoleløpet

 

Panelsamtale med spørsmål fra publikum

I panelet: Tom L. Lindstrøm, Marianne Maugesten, Lisbeth Østby og Terje Stokke Nørving (lærer Haugjordet ungdomsskole og ressurslærer i FIKS)

Ledes av Guri Nortvedt, Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Publisert 14. feb. 2020 14:50 - Sist endret 3. nov. 2020 18:41