Karakterfri skole?

Stadig flere ungdomsskoler og videregående skoler gjør forsøk med å gi få eller ingen karakterer utenom de lovpålagte terminkarakterene. På vårt webinar 16. november skal vi undersøke hvilke erfaringer disse skolene har, og ikke minst hva elevene selv synes. 

Illustrasjon av en jente som rekker opp hånden i klasserommet

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Stadig flere skoler tester ut fenomenet karakterfri skole. Dette innebærer at elevene får få eller ingen karakterer utenom de lovpålagte terminkarakterene.

Hva sier forskningen om karakterfri skole, og hvilke opplevelser har lærere og elever? Sammen med våre bidragsytere skal vi utforske disse spørsmålene på webinaret 16. november.

Påmelding!

Program og deltakere

Denne gangen møter du Henning Fjørtoft, professor i norsk fagdidaktikk ved institutt for lærerutdanning ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). 

Vi får også besøk av en lærer og elever fra ulike klassetrinn på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum kommune:

  • Anne Sofie Nederbragt, 10. trinn 
  • Sara Grimstad-Nielsen, 9. trinn
  • Hedda Iversen, 8. trinn
  • Andreas Kaaløy, lærer

Du møter også en elev, en lærer og en avdelingsleder fra Elvebakken  og Ullern videregående skoler i Oslo:

  • Stina Raaum Solbakken, vg3, Elvebakken vgs
  • Helle Solberg, avdelingsleder, Elvebakken vgs
  • Tor Gunnar Jensen, lektor, Ullern vgs

I samtale med seniorrådgiver i FIKS, Bjørn Bolstad, vil elevene og lærerne presentere sine perspektiver på karakterfri skole. 

Avslutningsvis åpnes det opp for spørsmål fra publikum. 

Webinaret ledes av Øystein Gilje, faglig leder i FIKS.

Faglig bakgrunn

Professor Henning Fjørtoft presenterer den faglige bakgrunnen for dette webinaret slik:

Selv om mange land har integrert vurdering for læring som del av sine vurderingssystemer, forblir vurdering av læring relativt uforandret. Amerikanske Thomas Guskey påpeker at karakterbøker og vitnemål stort sett ser ut slik de gjorde for hundre år siden: én karakter for hvert fag. Imidlertid har mange lærere begynt å endre på dette.

Karakterfri vurdering brer nå om seg i flere land. I Canada har lærere eksperimentert med å redusere eller fjerne karakterer de siste årene. I USA oppfordres lærere til å "go gradeless" av forskere og konsulenter. I Danmark eksperimenterer for eksempel flere videregående skoler med redusert bruk av karakterer på Vg1, og ordningen har blitt evaluert i flere rapporter. 

Funnene viser at fravær av karakterer kan styrke både relasjoner og fremme bedre tilbakemeldinger, men ordningen har også ført til at noen elever blir mer usikre på sitt faglige nivå. Det gjelder spesielt de elevene som står i fare for å stryke.

I norsk sammenheng har norsklærere i videregående positive erfaringer med karakterfritt semester. Rektorer i ungdomsskolen mener på sin side at dette kan medføre utfordringer. Men vi har lite kunnskap utover slike spredte studier i norsk sammenheng. 

Å fjerne karakterer kan trolig redusere konkurranseelementet i skolen, men er ingen mirakelkur i seg selv. Det er derfor behov for mer systematiske studier av redusert karakterbruk i norsk sammenheng. Prosjektet Going gradeless (2020-2024) ved NTNU er finansiert av Norges forskningsråd, og skal undersøke hva som skjer når lærere slutter å gi karakterer i videregående opplæring. Prosjektleder er professor Henning Fjørtoft. 

Referanser

Eriksen og Elstad: om karakterfrie semester i norskfaget i vgs (NTUP 2/2019) https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1968

Gillespie og Burner - om rektorer i karakterfrie u-skoler (NTUP 2/2019) https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1969

EVA-rapporter om karakterfrie klasser i Danmark: https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/notat-om-foreloebige-erfaringer-karakterfrie-1g-klasser, EVA-rapport fra mars 2020 https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/karakterfrihed-goere-gymnasieelever-mindre-pressede-usikre-paa-faglige-niveau

 ASCD om å begrense karaktersetting http://www.ascd.org/ascd-express/vol15/num05/7-approaches-to-alternative-assessments.aspx

Emneord: Karakterfri skole, Karakterer, Vurdering, Webinar
Publisert 29. okt. 2020 21:22 - Sist endret 12. nov. 2020 11:27