Webinar: Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen?

FIKS inviterer til nytt webinar 25. mai!

Illustrasjon av digital læring

De siste to månedene har vi alle erfart hvordan livet ville vært om skolen som et fysisk sted ikke fantes. Elever, lærere og foresatte har fått nye perspektiver på hva det vil si å lære og undervise på nett. 


Aldri før har vi opplevd noe lignende.  


I dette tredje webinaret til FIKS våren 2020 ser vi på hvordan vi kan forstå den nettbaserte grunnopplæringen. Du møter forskere som har satt i gang prosjekter og samlet et første grunnlag for å si noe om hva dette betyr for skolen slik den blir formet i framtiden.

Meld deg på her!


Webinaret er todelt. I første del fra klokken 14.30 til 15.00 får du en oversikt over ulike pågående forskningsprosjekter som belyser den digitale hjemmeundervisningen, inkludert FIKS sin egen undersøkelse. Her møter du Siw Fjørtoft fra SINTEF og Marianne Hagelia fra Høgskolen i Østfold i tillegg til seniorrådgiver i FIKS, Bjørn Bolstad. 

I den andre delen som starter rundt kl. 15 får du internasjonale perspektiver på digital læring, og du får høre mer om hvordan det gikk med skolehemma (SE) https://www.skolahemma.se/

Bekreftede navn er: Jonas Linderoth (SE), Dawn M. Hathaway (US) og Julian Sefton-Green (UK/AUS).

Arrangementet er gratis og holdes på Zoom. 

Publisert 15. mai 2020 11:47 - Sist endret 3. nov. 2020 18:36