Webinar: Demokrati og medborgerskap

Hva er egentlig demokrati – og hva betyr demokrati i skolen? Og hva betyr dette i et tverrfaglig perspektiv? Mandag 19. oktober skal vi undersøke disse spørsmålene i vårt webinar om demokrati og medborgerskap.
 
Illustrasjonsbilde av hender med et hjerte i håndflaten

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Mandag 19. oktober arrangerer FIKS sitt siste webinar om tverrfaglighet. Denne gangen skal vi rette fokuset mot det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap med innlegg fra Det europeiske Wergelandsenteret og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)

Program og deltakere: 

På dette webinaret møter du Ingun Steen Andersen, seniorrådgiver ved HL-senteret, og Ingrid Aseplund, seniorrådgiver og prosjektleder ved Det europeiske Wergelandsenteret.
 
Vi får også besøk av førsteamanuensis Nora Elise Hesby Mathé ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo som skal innlede om temaet demokrati i skolen. 
 
I tillegg skal Sebastian Kestilæ Berg, masterstudent på lektorprogrammet i kultur og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo, fortelle om sitt prosjekt. Det handler om hvordan elever som har vært på demokratilæring på Utøya underviser sine medelever om dette i klasserommet. 
 
Øystein Gilje, faglig leder for FIKS, vil fungere som ordstyrer. 
Emneord: webinar, demokrati og medborgerskap, tverrfaglighet, tverrfaglige temaer, fagfornyelsen, LK20
Publisert 8. okt. 2020 15:40 - Sist endret 12. jan. 2022 12:05