Webinar: Fra vårens vurdering til nye læreplaner - muligheter og utfordringer

Hva kan vi lære av erfaringene med standpunktvurdering våren 2020 som vi kan få bruk for når vi skal arbeide med vurdering i LK20?

Illustrert bilde av lærer som vurderer elev

 

I dette andre webinaret til FIKS setter vi søkelyset på hvordan standpunktvurdering våren 2020 bør gjennomføres for å sikre at det er elevenes helhetlige kompetanse som blir vurdert. Vi peker også frem mot elevvurdering innenfor den nye læreplanen.

 

Assisterende rektor Marianne Dahl, som også er ressursleder i FIKS, innleder sammen med lektor Sofie Aarnes og lektor Jo Helge Schei. Alle innlederne arbeider i videregående skole, men webinaret henvender seg også til lærere og skoleledere på ungdomstrinnet.

 

Sluttkommentar fra Sverre Tveit som er postdoktor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. 

 

Webinaret avsluttes med samtale mellom innlederne og spørsmål fra deltakerne. Møteleder er faglig leder i FIKS, Øystein Gilje.

 

Om deltakerne

Marianne Dahl er assisterende rektor ved Kuben videregående skole hvor hun har ansvar for avdelingen for studiespesialiserende. Siden desember 2019 har hun vært ressursleder i FIKS. Hun er utdannet lektor fra UiO med hovedfag i nordisk og har master i utdanningsledelse fra BI.

 

Sofie Arnes er lektor i realfag ved Kuben videregående skole på Teknologilinja. Hun har tidligere erfaring fra ungdomstrinnet og ble lærer etter sivilingeniørutdannelse med Teach First-programmet. Hun jobber også som veileder i "pedagogisk bruk av IKT" i Oslo kommune.

 

Jo Helge Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole, med tysk, norsk og fransk som fag. Han har videreutdanning i veiledning og tidligere veiledningsspesialist for Akershus fylkeskommune. Han er også medforfatter av lærebøker i tysk. 

 

Sverre Tveit er postdoktor ved Institutt for pedagogikk ved UiO. Ved siden av NordEd prosjektet ved UiO er han også delaktig i Going Gradeless-prosjektet som ledes av Henning Fjørtoft ved NTNU. Sverre var medlem av Eksamensgruppa som utredet eksamensordninger i Fagfornyelsen.

 

Fikk du ikke med deg vårt første webinar "Elevsentrert digital undervisning"?

Webinaret finner du i sin helhet på vår YouTube-kanal

Publisert 30. apr. 2020 13:32 - Sist endret 12. jan. 2022 12:08