Webinar: Kritisk lesing og tenkning

Hva innebærer kritisk tenkning og hvorfor er det viktig at vi jobber med det i skolen? Vi i FIKS ønsker velkommen til webinar om kritisk lesing og tenkning mandag 30. november! 

Illustrasjonsbilde av en person som tenker

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Kritisk tenkning er stadig viktig, noe som eksemplifiseres ved at det har blitt løftet opp som en del av kompetansebegrepet i fagfornyelsen. I læreplanens overordnede del heter det blant annet at "Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet". 

Hvorfor er kritisk tenkning viktig i dagens samfunn? Og hvordan skal vi arbeide med dette i skolen? 

På vårt webinar 30. november skal vi utforske temaet kritisk tenkning, og ikke minst hvordan dette kan arbeides med i skolen. Denne gangen møter du dyktige bidragsytere fra Tenk, Universitetet i Oslo og Haugjordet ungdomsskole i Nordre Follo kommune. 

Program og deltakere: 

  • Sølve Kuraas Karlsen, leder i Tenk. Med utgangspunktet i spørsmålet om hvordan vi kan lære kritisk tenkning i skolen, innleder han om viktigheten av kritisk tenkning i Fagfornyelsen og i møte med falske nyheter. 
  • Joshua Lawrence, professor ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, skal innlede om hvordan lærere kan engasjere elever til å tenke kritisk. I dette webinaret skal han dele erfaringer fra prosjektet Understanding Teachers as Designers som er gjennomført i samarbeid med Haugjordet skole i Nordre Follo kommune. 
  • Terje Stokke Nørving, ressurslærer for skoleutvikling, forteller hvordan kritisk tenkning ble en del av utviklingsarbeidet ved skolen med utgangspunkt i et universitetsskoleprosjekt
  • Kristian Holm, lærer ved Haugjordet skole. Han skal gi innblikk i skolens perspektiv på prosjektet Understading Teachers as Designers, samt snakke om hvordan han selv har brukt opplegget med sine elever. 
  • Sluttkommentar ved professor i retorikk og språklig kommunikasjon Johan Tønnesson som sammen med professor Marte Blikstad-Balas har gitt ut boken Inn i sakens prosa.

Underveis åpnes det opp for spørsmål fra publikum.

Faglig leder i FIKS, Øystein Gilje, vil fungere som ordstyrer. 

 

Deler av webinaret vil foregå på engelsk. 

Emneord: Kritisk tenkning, fagfornyelsen, utdanning, skole
Publisert 30. okt. 2020 08:35 - Sist endret 12. jan. 2022 12:09