Webinar: Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner

FIKS inviterer til to webinarer for skoleledere og lærere i august

Illustrasjon av mennesker foran PC

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Begge webinarer tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratet sitt nye planleggingsverktøy for undervisning.

Det første webinaret 10. august er åpent for alle, men henvender seg til skoleledere og legger vekt på hvordan verktøyet kan introduseres og brukes på din skole.

Deltakere

Du møter blant annet rektor ved Fyrstikkalleen skole i Oslo, Marianne Mette Stenberg som har lagt vekt på de tverrfaglige temaene i sin introduksjon til lærerne. I tillegg får du bedre innsikt i hvordan verktøyet er bygget opp teknisk og hvordan det skal videreutvikles.

 

I tillegg møter du representanter fra Utdanningsdirektoratet. 

 

Webinaret avsluttes med postdoktor Eli Tronsmo ved FIKS, som har studert hvordan standardisering og læreplanverktøy påvirker læreres praksis. 

 

Webinaret ledes av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje.

Påmelding til 10. august finner du her!

Webinar 24. august

Det blir også et webinar 24. august som i større grad belyser hvordan verktøyet brukes i konkret planlegging i fellesskap.

Påmeldingen til webinaret 24. august åpner tirsdag 11. august.

Publisert 23. juni 2020 13:32 - Sist endret 25. aug. 2020 14:03