Webinar: Tverrfaglighet - bærekraftig utvikling

I dette webinaret tar vi opp tre ulike perspektiver på bidrag til klimaendringer: om skolens opplysende rolle, om klimaavtrykket til ansatte, og om hvordan klimaendringer og skolens undervisning oppleves i et elevperspektiv.

Illustrasjon av ikoner relatert til bærekraft

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Under dette webinaret skal vi blant annet utforske hvordan undervisning og læring legges opp for å fremme de kompetansene elever vil trenge for å kunne bidra til en bærekraftig utvikling, hva slags klimapåvirkning man har som lærer og ansatt i skolen, og ikke minst hvordan klimaendringer og undervisning i dette oppleves av elever. 

 

Webinaret er spesielt skolerelevant fordi UNESCO har gitt skolen en nøkkelrolle i det globale arbeidet for å fremme bærekraftige samfunn. Gjennom fagfornyelsen av læreplanene i skolen er utdanning for bærekraftig utvikling et tverrfaglig tema i norsk skole, og lærere og forskere må sammen utvikle en bærekraftdidaktikk. Skolen er en viktig arena for endring i forhold til hvordan elever opplever og forholder seg til de dramatiske klimaendringene.

Program og deltakere 

Astrid Sinnes, professor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), innleder om skolens rolle i forbindelse med undervisningspraksis basert på sin nyeste bok: Action, takk! - hva kan skolen lære av unge menneskers handlinger for bærekraftig utvikling?

David Jordhus-Lier, professor ved instittutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, innleder om hvordan samfunnsvitere kan bidra til å løfte spørsmål om bærekraft gjennom sitt virke, på arbeidsplassen, i undervisningen og gjennom forskningen.

I tillegg deltar elever fra Kuben videregående skole som deltar i prosjektet SEAS som er et forskningsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. 

Øystein Gilje, leder for FIKS, vil fungere som ordstyrer. 

Webinaret 21. september er et samarbeid mellom NMBU, SV-fakultetet ved UiO, forskergruppen COSER ved ILS og enheten FIKS.


 

Emneord: Bærekraftig utvikling, fagfornyelsen, tverrfaglighet, FIKS
Publisert 8. sep. 2020 07:42 - Sist endret 12. jan. 2022 12:10