Webinar: LK20 og organisering - trenger skolen en ny struktur?

Hva er gode strukturer for å realisere LK20? Og hvordan kan skoler realisere LK20 innenfor eksisterende organisering og strukturer? FIKS ønsker velkommen til høstens første webinar 11. oktober 2021 klokken 14.30-15.30!  

Bildet kan inneholde: brun, tre, klokke, rektangel, se.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

I dette første webinaret i høst starter vi med et eksempel på hvordan en videregående skole gjorde om på sine måter å arbeidet på. Deretter får du erfaringer fra en ungdomsskole og en videregående skole som står midt oppi dette arbeidet nå.   

Målet med webinaret er at du som skoleleder eller lærer skal se om andre måter å organisere planlegging og utviklingsarbeid skaper større muligheter for å realisere formålet med de nye læreplanene.  

Påmelding

Bidragsytere 

  • Cathrine Sandsmark, rektor på Ski ungdomsskole.  
  • Pål Riis, ressursleder i FIKS. Han har tidligere vært direktør for videregående skoler i Oslo og rektor ved Ullern videregående skole.  
  • Edvard Odberg, rektor på Borg vgs. 
  • Kristoffer Chelsom Vogt, Førsteamanuensis og instituttstyrer ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Øystein Gilje, faglig leder i FIKS, fungerer som programleder.

Tidligere webinarer 

Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner 
Innlegg ved Marianne Mette Stenberg, rektor ved Fyrstikkalleen skole og
Eli Tronsmo, postdoktor ved Institutt for lærerutdanning (ILS) og skoleforskning på Universitetet i Oslo (UiO).

Periodeplanlegging - den nye standarden i norsk skole?
Deltakere fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), Frogn videregående skole (Viken fylkeskommune), Asker kommune og Ringstabekk ungdomsskole (Bærum kommune).

Publisert 28. sep. 2021 11:56 - Sist endret 29. sep. 2021 08:58