Faglig frokost: LK20 og organisering - trenger skolen en ny struktur?

Fredag 15. oktober kan vi endelig invitere til faglig frokost igjen! Tema er organisering og vi stiller spørsmål ved om skoler kan realisere LK20 innenfor de strukturene og den organiseringen de har i dag.

Bildet kan inneholde: briller, visjon omsorg, gest, interaksjon, mikrofon.

 

Sammen med fagmiljøet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på UiO og bidragsytere fra Senter for profesjonsstudier ved OsloMet diskuterer vi problemstillingen og ser på sammenhenger mellom ledelse, strukturer, organisering og pedagogisk praksis lys av LK20. 

Påmelding

Arrangementet strømmes direkte fra zoom sin webinarløsning og legges ut på vår YouTube-kanal i etterkant

Program

08:15 - 08:30 Servering av frokost 

08:30 - 08:40 Innledning ved Øystein Gilje, faglig leder i FIKS 

08:40 - 09:25 Innledere

  • Ruth Jensen og Ann Elisabeth Gunnulfsen, begge førsteamanuenser knyttet til utdanningsledelse , Institutt for lærerutdanning og skoleforskning setter fokus på: spenninger, profesjonelt skjønn, meningsforhandling og utvikling av læringssystemer. 
  • Cathrine Sandsmark, rektor på Ski ungdomsskole vil fortelle om hvilke grep de har gjort med timeplanen for å få til mer møtetid for lærerne de siste tre årene. 
  • Siv Paus Brovold er lektor ved Frogn videregående skole og ressurslærer i FIKS, hun vil dele erfaringer med og bruk av kunnskap i samarbeid i faggrupper og på tvers av fag. 
  • Sølvi Mausethagen, Professor, Senter for profesjonsstudier, Oslomet vil rette oppmerksomheten mot: Kunnskapsdimensjonen: Hvordan brukes  kunnskapskilder i lærersamarbeid?

09:30 - 09:35 Kort pause 

09:35 - 10:00 Paneldebatt 

 

Publisert 29. sep. 2021 11:29 - Sist endret 14. okt. 2021 15:20