Periodeplanlegging - den nye standarden i norsk skole?

Er periodeorganisering i ferd med å bli den nye normalen i norsk skole? Hva er begrunnelsen for å organisere opplæringen i perioder - og hva er mulige gevinster og utfordringer? 15. februar 2021 ønsker vi i FIKS velkommen til webinar om periodeplanlegging og organisering av tid på skolen!

Lærere med ulike planleggingsverktøy: klokke, bøker, digitale verktøy osv.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Skolen har tradisjonelt sett vært organisert i faste skoletimer og klasser og med en fast timeplan for hele skoleåret. Mange skoler deler nå skoleåret inn i perioder av ulik lengde, og noen skoler organiserer undervisningstimer og fordeling av skolefag ulikt fra uke til uke. 

 • Er periodeorganisering i ferd med å bli den nye normalen i norsk skole?
 • Hvilke sammenhenger er det mellom tidsbruk og elevers læring?
 • Hva er begrunnelsene for å organisere opplæringen i perioder?
 • Hva er mulige gevinster og utfordringer med periodeorganisering?

 

FIKS opplever stor pågang på sine webinarer og hadde godt over 500 påmeldt på forrige webinar 25. januar. En liten uke før webinaret 15.2 har vi nærmere 300 påmeldte, og vi har en makskapasitet på 500! Ikke nøl med å skaffe deg en plass!

Bidragsytere

 • Benedicte Mogan Olsen, lærer ved Frogn videregående skole i Viken fylkekommune 
 • Siv Paus Brovold, lærer ved Frogn videregående skole i Viken fylkeskommune og ressurslærer i FIKS
 • Hans-Marius Christensen, rektor ved Ringstabekk skole i Bærum kommune
 • Arne Bergen, pedagogisk rådgiver i Asker kommune
 • Eli Tronsmo, postdoktor ved Universitetet i Oslo (UiO) og ansatt i FIKS

Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS og tidligere rektor, vil fungere som ordstyrer. 


Tidligere webinarer med lignende tematikk

Dette webinaret kan ses i tråd med to tidligere webinarer i FIKS: 

 • Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner fra 10. august 2020, og
 •  Planlegg for helhet og sammenheng - lærernes blikk fra 25. august 2020. 

 

Emneord: Utdanning, Fagfornyelsen, Utdanningsreformer, LK20
Publisert 25. jan. 2021 11:29 - Sist endret 12. jan. 2022 12:11