Selvregulering og vurdering - det perfekte par?

Vi i FIKS ønsker velkommen til webinar om selvregulering og vurdering 26. april klokken 14.30-15.30!

Bildet kan inneholde: hode, organisme, verden, skrift, kunst.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Er selvregulering og vurdering det perfekte par? 

Hva er sammenhengen mellom selvregulering og vurdering?

Kan læreres vurderingspraksis påvirke elevers selvregulering og hvilke vurderingsformer kan i så fall bidra til å øke elevenes selvregulering? 

Dette skal vi undersøke nærmere sammen med våre bidragsytere på vårt webinar mandag 26. april!  

Mer informasjon om webinaret kommer!

Du kan allerede nå melde deg på! Webinarene våre har en makskapasitet på 500 deltakere, og av erfaring er det lurt å melde seg på tidlig. 

Meld deg på webinaret vårt!

Bidragsytere

  • Christian Brandmo, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo
  • Therese Hopfenbeck, professor ved Department of education ved University of Oxford
  • Marianne Dahl, assisterende rektor ved Kuben videregående skole i Oslo. Hun er også ressursleder i FIKS
  • Kristin Hegnes Senstad, lærer ved Bekkestua ungdomsskole i Bærum kommune 
  • Morten Hauer Århus, lærer ved Bekkestua ungdomsskole i Bærum kommune. 

Faglig leder i FIKS, Øystein Gilje, vil fungere som programleder og ordstyrer. 


Relevant video

På digital skoleledersamling i Asker kommune 11. februar 2021 ryddet FIKS sammen med professor Christian Brandmo i sentrale begreper i Utdanningsdirektoratets kompetansepakke, modul 3.2. Selvregulering og underveisvurdering var viktige begreper i denne sammenheng. 

Publisert 18. mars 2021 08:51 - Sist endret 26. mars 2021 08:15