Selvregulering og vurdering - det perfekte par?

Vi i FIKS ønsker velkommen til webinar om selvregulering og vurdering 26. april klokken 14.30-15.30!

Bildet kan inneholde: hode, organisme, verden, skrift, kunst.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Er selvregulering og vurdering det perfekte par? 

Hva er sammenhengen mellom selvregulering og vurdering?

Kan læreres vurderingspraksis påvirke elevers selvregulering og hvilke vurderingsformer kan i så fall bidra til å øke elevenes selvregulering? 

Dette skal vi undersøke nærmere sammen med våre bidragsytere på vårt webinar mandag 26. april!  

Bidragsytere

  • Christian Brandmo, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo
  • Therese Hopfenbeck, professor ved Department of education ved University of Oxford
  • Marianne Dahl, assisterende rektor ved Kuben videregående skole i Oslo. Hun er også ressursleder i FIKS
  • Kristin Hegnes Senstad, lærer ved Bekkestua ungdomsskole i Bærum kommune 
  • Morten Hauer Århus, lærer ved Bekkestua ungdomsskole i Bærum kommune. 

Faglig leder i FIKS, Øystein Gilje, vil fungere som programleder og ordstyrer. 


Relevant video

På digital skoleledersamling i Asker kommune 11. februar 2021 ryddet FIKS sammen med professor Christian Brandmo i sentrale begreper i Utdanningsdirektoratets kompetansepakke, modul 3.2. Selvregulering og underveisvurdering var viktige begreper i denne sammenheng. 

Publisert 18. mars 2021 08:51 - Sist endret 12. jan. 2022 12:12