Utforskende undervisning - hva er egentlig nytt?

Hva er egentlig god utforskende metodikk og hvordan skal vi tilnærme oss dette i skolen? Vi ønsker velkommen til webinar om utforskende undervisning mandag 15. mars hvor vi sammen med våre bidragsytere skal undersøke hva dette innebærer for både lærere og elever.

To elever som "flyr" på en blyant

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Både overordnet del og fagplanene i den nye læreplanen peker mot at elevene skal delta aktivt i opplæringen. Elevene skal blant annet lære gjennom selv å utforske verden. 

  • Hva er god utforskende metodikk og hvordan kan lærere bidra til at elevenes egen utforskning skaper varig forståelse innenfor skolefag og mellom skolefagene? 
  • Hvilke modeller og erfaringer fra praksis og forskning kan utforskende undervisning bygge på? 

Du kan lese om læring gjennom utforskende undervisning på vår Kunnskapsbase! 

Våre webinarer har en makskapasitet på 500 deltakere og av erfaring kan det lønne seg å være raskt ute med påmelding. 

Bidragsytere 

  • Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS 
  • Siv Paus Brovold, lektor i realfag ved Frogn videregående skole i Viken fylkeskommune og ressurslærer i FIKS
  • Elin Østvik, norsklærer ved Kuben videregående skole i Oslo kommune 
  • Birgitte Fredriksen, samfunnsfaglærer ved Ås ungdomsskole i Ås kommune 
  • Majken Korsager, førsteamanuensis ved Naturfagsenteret

Relevant videoklipp

I dette klippet møter du Siv Paus Brovold, lektor og ressurslærer i FIKS, som forteller om hvordan hun og kollegaer tilnærmet seg utforskende undervisning i "Utforskerklassen" på vg1. Klippet består både av presentasjon av skolen, profesjonsfellesskapet på skolen og arbeidet med utviklingen av "Utforskerklassen". 

Publisert 11. feb. 2021 11:55 - Sist endret 12. jan. 2022 12:13