Webinarrekke om mangfold og inkludering

På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo samarbeider FIKS med OsloMet og NAFO om en webinarrekke om mangfold og inkludering. Vi er stolte av å kunne presentere Marte Blikstad-Balas (ILS), Thomas Hylland Eriksen (SAI) og Monica Melby-Lervåg (ISP) som bidragsytere i samarbeidet.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, ansiktsuttrykk, mikrofon.

Thomas Hylland Eriksen, Monica Melby-Lervåg og Marte Blikstad-Balas Foto: Foto: Yngve Vogt og Shane Colvin (UiO)

Webinaret er i første omgang et tilbud til alle i Osloskolen, men med stor kapasitet i webinarløsningen er det åpent for alle interesserte å melde seg på. 

Webinarene foregår på mandager fra kl. 14:30-15:30, det første i oktober og det siste i april. Webinarene passer for alle - både ledere og lærere. Det er også mulig å se opptak av webinarene i etterkant hvis det ikke er anledning til å følge webinaret i sanntid. Det legges ut forslag til arbeid med fordypning i emnene sammen med opptakene.

Kommende 

Mandag 15. november formidler Thomas Hylland Eriksen (UiO) nytt om "Kulturell kompleksitet og hypermangfold". Meld deg på webinar 15. november her 

Mandag 14. februar vil Monica Melby-Lervåg (UiO) snakke om "Interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet".

Mandag 7. mars overtar Marit Lunde og Dag Fjæstad (NAFO) med "Mangfold og inkludering – flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser".

Mandag 4. april runder Thomas Eri (OsloMet) av "Med rom for språklig og kulturelt mangfold- en praksisnær tilnærming".

Tidligere 

Mandag 18. oktober  Marte Blikstad-Balas (UiO) setter i gang med webinaret: "Mangfold og inkludering i lys av overordnet del LK20".

Publisert 14. okt. 2021 09:36 - Sist endret 19. okt. 2021 11:41