Webinarrekke om mangfold og inkludering

På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo samarbeider FIKS gjennom skoleåret 2021-22 med OsloMet og NAFO om en webinarrekke om mangfold og inkludering.  Marte Blikstad-Balas (ILS), Thomas Hylland Eriksen (SAI) og Monica Melby-Lervåg (ISP) er bidragsytere i samarbeidet.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, ansiktsuttrykk, mikrofon.

Thomas Hylland Eriksen, Monica Melby-Lervåg og Marte Blikstad-Balas Foto: Foto: Yngve Vogt og Shane Colvin (UiO)

Webinaret er i første omgang et tilbud til alle i Osloskolen, men med stor kapasitet i webinarløsningen er det åpent for alle interesserte å melde seg på. 

Webinarene foregår på mandager fra kl. 14:30-15:30, det første i oktober og det siste i april. Webinarene passer for alle - både ledere og lærere. Det er også mulig å se opptak av webinarene i etterkant hvis det ikke er anledning til å følge webinaret i sanntid. Det legges ut forslag til arbeid med fordypning i emnene sammen med opptakene.

Kommende 

Mandag 14. februar vil Monica Melby-Lervåg (UiO) snakke om "Interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet". Trykk her for påmelding 

 

Mandag 7. mars overtar Marit Lunde og Dag Fjæstad (NAFO) med "Mangfold og inkludering – flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser".

Mandag 4. april runder Thomas Eri (OsloMet) av "Med rom for språklig og kulturelt mangfold- en praksisnær tilnærming".

Tidligere 

Mandag 18. oktober  Marte Blikstad-Balas (UiO) "Mangfold og inkludering i lys av overordnet del LK20".

Mandag 15. november Thomas Hylland Eriksen (UiO) nytt om "Kulturell kompleksitet og hypermangfold". 

Andre ressurser: 

 

 

Publisert 14. okt. 2021 09:36 - Sist endret 12. jan. 2022 13:23