Arrangementer

Kommende

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, ansiktsuttrykk, mikrofon.
Tid og sted: 15. nov. 2021 14:3015:30, zoom

På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo samarbeider FIKS med OsloMet og NAFO om en webinarrekke om mangfold og inkludering. Vi er stolte av å kunne presentere Marte Blikstad-Balas (ILS), Thomas Hylland Eriksen (SAI) og Monica Melby-Lervåg (ISP) som bidragsytere i samarbeidet.

Tidligere

Bildet kan inneholde: briller, visjon omsorg, gest, interaksjon, mikrofon.
Tid og sted: 15. okt. 2021 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Fredag 15. oktober kan vi endelig invitere til faglig frokost igjen! Tema er organisering og vi stiller spørsmål ved om skoler kan realisere LK20 innenfor de strukturene og den organiseringen de har i dag.

Bildet kan inneholde: brun, tre, klokke, rektangel, se.
Tid og sted: 11. okt. 2021 14:3015:00, zoom

Hva er gode strukturer for å realisere LK20? Og hvordan kan skoler realisere LK20 innenfor eksisterende organisering og strukturer? FIKS ønsker velkommen til høstens første webinar 11. oktober 2021 klokken 14.30-15.30!  

Illustrasjon av lærere som jobber sammen.
Tid og sted: 10. mai 2021 14:3015:30, Zoom

Hva kjennetegner profesjonelle fellesskap som fungerer godt, og er profesjonsfellesskapet en motor for faglig utvikling? FIKS ønsker velkommen til webinar 10. mai 2021 klokken 14.30-15.30! 

Bildet kan inneholde: hode, organisme, verden, skrift, kunst.
Tid og sted: 26. apr. 2021 14:3015:30, Zoom

Vi i FIKS ønsker velkommen til webinar om selvregulering og vurdering 26. april klokken 14.30-15.30!

To elever som "flyr" på en blyant
Tid og sted: 15. mars 2021 14:3015:30, Zoom

Hva er egentlig god utforskende metodikk og hvordan skal vi tilnærme oss dette i skolen? Vi ønsker velkommen til webinar om utforskende undervisning mandag 15. mars hvor vi sammen med våre bidragsytere skal undersøke hva dette innebærer for både lærere og elever.

Lærere med ulike planleggingsverktøy: klokke, bøker, digitale verktøy osv.
Tid og sted: 15. feb. 2021 14:3015:30, Zoom

Er periodeorganisering i ferd med å bli den nye normalen i norsk skole? Hva er begrunnelsen for å organisere opplæringen i perioder - og hva er mulige gevinster og utfordringer? 15. februar 2021 ønsker vi i FIKS velkommen til webinar om periodeplanlegging og organisering av tid på skolen!

Illustrasjonsikoner av digitale verktøy som f.eks. PC, nettbrett osv.
Tid og sted: 25. jan. 2021 14:3015:30, Zoom

Stadig flere elever får sin personlige digitale enhet i skolen. Men hvem er det som skal velge ulike digitale verktøy og læremidler elevene skal bruke i opplæringen? Vi i FIKS ønsker velkommen til webinar 25. januar! 

Illustrasjonsbilde av en person som tenker
Tid og sted: 30. nov. 2020 14:3015:30, Zoom

Hva innebærer kritisk tenkning og hvorfor er det viktig at vi jobber med det i skolen? Vi i FIKS ønsker velkommen til webinar om kritisk lesing og tenkning mandag 30. november! 

Illustrasjon av en jente som rekker opp hånden i klasserommet
Tid og sted: 16. nov. 2020 14:3015:30, Zoom

Stadig flere ungdomsskoler og videregående skoler gjør forsøk med å gi få eller ingen karakterer utenom de lovpålagte terminkarakterene. På vårt webinar 16. november skal vi undersøke hvilke erfaringer disse skolene har, og ikke minst hva elevene selv synes. 

Jente som sitter på en huske og leser på datamaskinen sin. Tre bøker er illustrert over hodet hennes.
Tid og sted: 2. nov. 2020 14:3015:30, Zoom

Hva innebærer det at en stadig større andel av elevenes lesing foregår på skjerm? I webinaret  2. november får du et nærmere innblikk i en rekke spørsmål om digital lesing og (in)effektiv (?) bruk av digitale enheter i elevenes leseopplæring. 

Illustrasjonsbilde av hender med et hjerte i håndflaten
Tid og sted: 19. okt. 2020 14:3015:30, Zoom
Hva er egentlig demokrati – og hva betyr demokrati i skolen? Og hva betyr dette i et tverrfaglig perspektiv? Mandag 19. oktober skal vi undersøke disse spørsmålene i vårt webinar om demokrati og medborgerskap.
 
Tid og sted: 5. okt. 2020 14:3015:30, Zoom

Folkehelse og livsmestring er et mye diskutert tverrfaglig tema i skolen. På webinar mandag 5. oktober får du innblikk i både bakgrunnen for temaet, elevenes mening og tips til hvordan du kan planlegge undervisning.

Illustrasjon av ikoner relatert til bærekraft
Tid og sted: 21. sep. 2020 14:3015:30, Zoom

I dette webinaret tar vi opp tre ulike perspektiver på bidrag til klimaendringer: om skolens opplysende rolle, om klimaavtrykket til ansatte, og om hvordan klimaendringer og skolens undervisning oppleves i et elevperspektiv.

Illustrasjon av barn som løser puslespill sammen
Tid og sted: 7. sep. 2020 14:3015:30, Zoom

Hvordan kan vi jobbe tverrfaglig i skolen? I dette webinaret møter du lærere fra ulike klassetrinn som viser hvordan de legger til rette for tverrfaglig arbeid på sin skole. 

 

Illustrasjon av lærere som planlegger på en PC
Tid og sted: 24. aug. 2020 14:3015:30, Zoom

Lærere har i økende grad brukt ulike type dataprogrammer for å planlegge undervisningen sammen. Hva skjer når Utdanningsdirektoratet introduserer et nytt nettbasert verktøy som de tilbyr skoler og lærere? Hva er lærerens oppfatning av det nye planleggingsverktøyet?

Illustrasjon av mennesker foran PC
Tid og sted: 10. aug. 2020 14:3015:30, Zoom

FIKS inviterer til to webinarer for skoleledere og lærere i august

Illustrasjon av mennesker foran PC
Tid og sted: 8. juni 2020 14:3015:30, Zoom

FIKS ønsker velkommen til et nytt webinar. Denne gangen er det elevene som deler sine erfaringer og perspektiver

Illustrasjon av digital læring
Tid: 25. mai 2020 14:3015:30

FIKS inviterer til nytt webinar 25. mai!

Illustrert bilde av lærer som vurderer elev
Tid: 11. mai 2020 14:3015:30

Hva kan vi lære av erfaringene med standpunktvurdering våren 2020 som vi kan få bruk for når vi skal arbeide med vurdering i LK20?

Tid: 27. apr. 2020 14:3015:30

Hva skjer med elevenes læring når alle sitter hjemme? Hva gjør vi når elever og lærere sliter med motivasjonen?

Illustrasjonsbilde av matematikkrelatert utstyr og begreper. Passer, linjal, lærebok, formler
Tid og sted: 27. mars 2020 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

FIKS inviterer til nok en faglig frokost. Denne gangen spør vi: Er matematikkfaget i endring? Dette skal vi undersøke på faglig frokost 27. mars på Blindern i samarbeid med Insitutt for lærerutdanning og skoleforskning. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, spill, parallell.
Tid og sted: 14. feb. 2020 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Fredag 14. februar er det duket for årets første faglige frokost. Denne gangen handler det om hva som er nytt i det nye engelskfaget. 

Hender som holder magnet, pensel, mobil og forstørrelesesglass
Tid og sted: 22. nov. 2019 08:1510:00, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Hvordan kan vi undervise og hjelpe elever til å bli kreative og skapende? Det utdanningsvitenskapelige fakultet og FIKS inviterer til faglig frokost med eksempler, refleksjon og diskusjon om skaperverksteder som metode i undervisning. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, merke.
Tid og sted: 8. nov. 2019 09:3015:30, Professorboligen

Fredag 8. november vil FIKS holde et partnerskapsseminar som vil bli holdt i Professorboligen med plass til flere aktører.