Ansatte

Øystein Gilje er førsteamanuensis i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger vekt på læring og identitet i digitale ungdomsliv. Han har tidligere arbeidet som lærer  og som journalist i NRK. Gilje er å finne på twitter og instagram under navnet ogilje. 

 

 

 

 

Bjørn Bolstad er seniorkonsulent i FIKS og arbeider med faglig innhold og formidling. Han har jobbet som lærer, undervisnings-inspektør og rektor i nesten 30 år, de siste 13 årene som rektor på Belset og Ringstabekk skoler, begge i Bærum Kommune. Bolstad har som rektor på Ringstabekk skole vært opptatt av å utvikle fremtidsrettet pedagogisk praksis basert på skoleforskning. Han er lærebokforfatter og skriver om skole og utdanning på bloggen "En rektors bekjennelser" og er å finne på twitter under navnet BolstadB

 

Eli Tronsmo er stipendiat ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes doktorgrad er en nærstudie av læreres kollektive arbeid med lokale læreplaner, og peker på dilemmaer og kunnskapsmessige spenninger lærere møter og håndterer gjennom slikt arbeid.  Hennes generelle forskningsinteresser knytter seg til samspillet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid, og til læring i arbeidslivskontekster. I FIKS arbeider Eli med faglig innhold og formidling.

 

 

Frida Thuen jobber som vitenskapelig assistent i 40 prosent stilling fra januar 2019 og hun har arbeidet timebasert i FIKS i 2018. Frida er masterstudent i pedagogikk med fordypningen Læreplanarbeid, undervisning og vurdering ved UiO. Hun er også utdannet dansepedagog og er IPMA-sertifisert prosjektleder med bred erfaring i arrangering av festivaler og kulturarrangementer.

 

 

 

Forskningsassistenter

Sarab Babawat studerer master i pedagogikk

 

 

 

 

 

 

 

Åslaug Bjerke studerer PPU heltid ved UiO

 

 

 

 

 

 

Hanna Lukris Gjermundboe har en mastergrad i religion og samfunn, og studerer nå PPU med fagene religion og norsk ved universitetet i Oslo

 

 

 

 

 

Erik Straume Johnsen studerer master i pedagogikk med fordypningen Læreplanarbeid, undervisning og vurdering ved UiO. 

 

 

 

 

 

Einar Nygaard studerer master i pedagogikk med fordypningen Læring, teknologi og arbeid ved UiO.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora Tjelflaat har master i global utvikling og studerer for tiden spansk og planlegger å bli lektor.

Publisert 7. des. 2018 16:27 - Sist endret 26. mars 2019 16:21