Ansatte

 

Bildet kan inneholde: mann, menneskelig, photography.Øystein Gilje er førsteamanuensis i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger vekt på læring og identitet i digitale ungdomsliv. Han har tidligere arbeidet som lærer  og som journalist i NRK. Gilje er å finne på twitter og instagram under navnet ogilje. 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, hake, menneskelig, herre, smil.Bjørn Bolstad er seniorrådgiver i FIKS og arbeider med faglig innhold og formidling. Han har jobbet som lærer, undervisnings-inspektør og rektor i nesten 30 år, de siste 13 årene som rektor på Belset og Ringstabekk skoler, begge i Bærum Kommune. Bolstad har som rektor på Ringstabekk skole vært opptatt av å utvikle fremtidsrettet pedagogisk praksis basert på skoleforskning. Han er lærebokforfatter og skriver om skole og utdanning på bloggen "En rektors bekjennelser" og er å finne på twitter under navnet BolstadB.

 

 

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, blond, dame, menneskelig.Eli Tronsmo er er universitetslektor i FIKS og jobber med faglig innhold og formidling. Hennes generelle forskningsinteresser knytter seg til profesjonsfellesskap og læring i arbeidslivskontekster. Hun er særlig opptatt av samspillet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid. Hennes doktorgradsarbeid fra Institutt for pedagogikk er en nærstudie av læreres kollektive arbeid med lokale læreplaner, og peker på dilemmaer og kunnskapsmessige spenninger lærere møter og håndterer gjennom slikt arbeid. 

 

 

Frida Thuen jobber som prosjektleder i FIKS. Frida har en master i pedagogikk med fordypningen Læreplanarbeid, undervisning og vurdering ved UiO. Hun er også utdannet dansepedagog og er IPMA-sertifisert prosjektleder med bred erfaring i arrangering av festivaler og kulturarrangementer i tillegg til veiledning innenfor prosjektarbeid. 

 

 

 

Ressursledere

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, briller, hake.Ann S. Michaelsen har vært skoleleder på Sandvika vgs siden oppstarten i 2006. Sandvika vgs vant prisen for mest innovative skole i Norge for sitt arbeid på feltet bruk av teknologi i undervisningen i 2016. Hun har en master i skoleledelse fra universitetet i Oslo og har skrevet boken "Det digitale klasserommet" utgitt av Cappelen Damm. I tillegg har hun bidratt i boken «Digital læring i skole og lærerutdanning», Universitetsforlaget. 

Hun deler undervisningsopplegg og tanker rundt utdanning på bloggen; Connected Teaching and Learning
 

Bildet kan inneholde: skjerf, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, smil.Marianne Dahl er assisterende rektor ved Kuben Videregående Skole. Der har hun hovedansvar for avdeling for studiespesialisering. Dahl er utdannet lektor ved UiO med hovedfag i nordisk og har i tillegg master i skoleledelse fra BI. Hun jobbet som lærer i norsk, historie og samfunnsfag ved Rosenvilde vgs før hun begynte å jobbe som skoleleder i 2010. I 2013 var hun med å starte opp Kuben vgs som er Oslos største videregående skole. Hennes interessefelt innen skoleutvikling er profesjonelle læringsfellesskap, skolen som lærende organisasjon, vurdering for læring, selvregulering og læreplanarbeid.

 

Marianne Mette Stenberg har arbeidet som rektor i femten år, er utdannet lærer og har master i skoleledelse. Hun er opptatt av læringsledelse og utvikling av sterke profesjonsfelleskap som setter elevenes læring i sentrum. På Majorstuen, en 1-10 skole, har hun bygget en kultur for læring hos alle deltakerne i skolesamfunnet, med utgangspunkt i forskning om skoleledelse og tanker om utdanningens fremtid. Hun er opptatt av livslang læring, er selv på konstant kunnskapsjakt og holder jevnlig foredrag om skoleutvikling og ledelse. Fra 1. januar er Marianne rektor på Fyrstikkalléen skole, en 8-13 skole.  

Ressurslærere

Bildet kan inneholde: ansikt, blå, hake, mann, t skjorte.Terje Stokke Nørving er utdannet allmennlærer, har et mellomfag musikkvitenskap og en master i «RLE / religion og etikk». Masteroppgaven hadde skolens verdigrunnlag i lys av dydsetikk som tema, og dette sammen med kompetansebegrepet i fagfornyelsen gjenspeiles i hans faglige interesser. Nørving tenker at skolen skal bidra til elevens dannig og forberede individet på å bli selvstendige og kritisk tenkende individer i makrosamfunnet. Han er nysgjerrig på teknologiens muligheter i klasserommet og bruken av kunstformer og kreative prosesser i elevenes læring.

 

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, blond, leppe, dame.Eva Kosberg er lektor og statsviter, og har jobbet ti år i videregående skole. Hun har skrevet flere lærebøker i ulike samfunnsfag, og har jobbet med lærerutdanning både som praksislærer, universitetslektor og i ulike kurs. Kosberg er opptatt av de kollektive prosessene i klasserommet, og har dermed hatt fokus på samarbeidslæring, og på klasserommet som arena for opplæring om og for demokrati og likeverd. Dette skriver hun også om i bloggen Skoletanker.

 

Forskningsassistenter

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, ansiktsuttrykk, hake, smil.Åslaug Bjerke har mastergrad i statsvitenskap og PPU. Hun arbeider mye på GEPP-prosjekter og utvikler innhold til rapporten. 

 

 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: eyewear, briller, kul.Erik Straume Johnsen har master i pedagogikk med fordypningen Læreplanarbeid, undervisning og vurdering ved UiO. 

 

 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: eyewear, hår, ansikt, briller, skjønnhet.Aurora Tjelflaat har master i global helse og bachelor i pedagogikk med fokus på læringspsykologi. Hun studerer for tiden PPU ved UiO og jobber som lærer i psykologi ved Akademiet VGS. 

 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, ansiktsuttrykk, blond.

Karen Grøndahl Steffensen er masterstudent på UiO i pedagogikk med fordypning i Kunnskap, utdanning og læring 

 

 

 

 

 

 

Roshenek Bagharzadeh er masterstudent på UiO i pedagogikk med fordypning i Kunnskap, utdanning og læring 

Publisert 7. des. 2018 16:27 - Sist endret 20. jan. 2020 08:29