Ansatte

 

Bildet kan inneholde: mann, menneskelig, photography.Øystein Gilje er førsteamanuensis i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger vekt på læring og identitet i digitale ungdomsliv. Han har tidligere arbeidet som lærer  og som journalist i NRK. Gilje er å finne på twitter og instagram under navnet ogilje. 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, hake, menneskelig, herre, smil.Bjørn Bolstad er seniorrådgiver i FIKS og arbeider med faglig innhold og formidling. Han har jobbet som lærer, undervisnings-inspektør og rektor i nesten 30 år, de siste 13 årene som rektor på Belset og Ringstabekk skoler, begge i Bærum Kommune. Bolstad har som rektor på Ringstabekk skole vært opptatt av å utvikle fremtidsrettet pedagogisk praksis basert på skoleforskning. Han er lærebokforfatter og skriver om skole og utdanning på bloggen "En rektors bekjennelser" og er å finne på twitter under navnet BolstadB.

 

 

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, blond, dame, menneskelig.Eli Tronsmo er er universitetslektor i FIKS og jobber med faglig innhold og formidling. Hennes generelle forskningsinteresser knytter seg til profesjonsfellesskap og læring i arbeidslivskontekster. Hun er særlig opptatt av samspillet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid. Hennes doktorgradsarbeid fra Institutt for pedagogikk er en nærstudie av læreres kollektive arbeid med lokale læreplaner, og peker på dilemmaer og kunnskapsmessige spenninger lærere møter og håndterer gjennom slikt arbeid. 

 

 

Frida Thuen jobber som prosjektleder i FIKS. Frida har en master i pedagogikk med fordypningen Læreplanarbeid, undervisning og vurdering ved UiO. Hun er også utdannet dansepedagog og er IPMA-sertifisert prosjektleder med bred erfaring i arrangering av festivaler og kulturarrangementer i tillegg til veiledning innenfor prosjektarbeid. 

 

 

 

Ressurslærere

Kjerstin Søreide Kvaavik har jobbet som lærer på ungdomstrinnet i Asker kommune siden 2012, med fagene norsk, KRLE, samfunnsfag og spesialpedagogikk. Som plangruppemedlem engasjerer hun seg i skoleutvikling og praksisendring i møte med fagfornyelsen. Masterprosjektet hennes fra 2017 handlet om læreres opplevelse av praksisendring i oppstartsfasen av et intervensjonsprosjekt (DiDiAC, 2016-2020), der formålet er å undersøke hvordan en digital tavle sammen med en dialogisk metode kan støtte og forbedre klasseromsdialogen.

 

Bildet kan inneholde: ansikt, blå, hake, mann, t skjorte.Terje Stokke Nørving er utdannet allmennlærer, har et mellomfag musikkvitenskap og en master i «RLE / religion og etikk». Masteroppgaven hadde skolens verdigrunnlag i lys av dydsetikk som tema, og dette sammen med kompetansebegrepet i fagfornyelsen gjenspeiles i hans faglige interesser. Nørving tenker at skolen skal bidra til elevens dannig og forberede individet på å bli selvstendige og kritisk tenkende individer i makrosamfunnet. Han er nysgjerrig på teknologiens muligheter i klasserommet og bruken av kunstformer og kreative prosesser i elevenes læring.

 

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, blond, leppe, dame.Eva Kosberg er lektor og statsviter, og har jobbet ti år i videregående skole. Hun har skrevet flere lærebøker i ulike samfunnsfag, og har jobbet med lærerutdanning både som praksislærer, universitetslektor og i ulike kurs. Kosberg er opptatt av de kollektive prosessene i klasserommet, og har dermed hatt fokus på samarbeidslæring, og på klasserommet som arena for opplæring om og for demokrati og likeverd. Dette skriver hun også om i bloggen Skoletanker.

 

Forskningsassistenter

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, ansiktsuttrykk, hake, smil.Åslaug Bjerke har mastergrad i statsvitenskap og studerer PPU heltid ved UiO.

 

 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: eyewear, briller, kul.Erik Straume Johnsen studerer master i pedagogikk med fordypningen Læreplanarbeid, undervisning og vurdering ved UiO. 

 

 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: eyewear, hår, ansikt, briller, skjønnhet.Aurora Tjelflaat har master i global helse og bachelor i pedagogikk med fokus på læringspsykologi. Hun studerer for tiden PPU ved UiO og jobber som lærer i psykologi ved Akademiet VGS. 

 

 

 

 

 

Einar Nygaard studerer master i pedagogikk med fordypningen Læring, teknologi og arbeid ved UiO.

Publisert 7. des. 2018 16:27 - Sist endret 19. nov. 2019 14:42