Hva er EVU

Kompetanseutvikling i skolen blir ofte beskrevet som etter- og videreutdanning (EVU)

Mannlig lærer står foran klassen og holder en iPad

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Videreutdanning gir studiepoeng, mens etterutdanning er kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng til den enkelte lærer.

FIKS arbeider primært med etterutdanning i ulike former for aktiviteter, der målet er å utvikle kompetanse både hos lærere, skoleledere og skoleeiere. Dette kan du lese mer om på våre  partnerskapsider. 

Les mer om EVU på Det utdanningsvitenskapelige fakultetets nettsider

Publisert 9. mars 2021 16:41 - Sist endret 11. mars 2021 15:23