English version of this page

Kontaktinformasjon

Faglig leder

Kan svare på følgende:

- Forespørsler innenfor DeKomp-ordningen

- Henvendelser internt fra UiO

- Henvendelser fra eksterne UH-miljøer

- Finansiering

- MuLVu-prosjektet (Multimodale lærings- og vurderingsformer)

- GEPP-prosjektet

Øystein Gilje

Telefon: 22 85 81 86

Mobiltelefon: 41 21 71 41

E-post:oystein.gilje@uv.uio.no

Seniorrådgiver

Kan svare på følgende:

- Forespørsler utenfor DeKomp-ordningen

- Forespørsler innenfor DeKomp-ordningen

- Faglige spørsmål i grensesnittet mellom praksis og forskning

 


 

Bjørn Bolstad

Mobiltelefon: 99 70 50 06

E-post: bjorn.bolstad@uv.uio.no

Seniorrådgiver

Kan svare på følgende:

- Forespørsler utenfor DeKomp-ordningen

- Forespørsler innenfor DeKomp-ordningen

- Faglige spørsmål i grensesnittet mellom praksis og forskning

Hege Sølvberg Nilsen

E-post: h.s.nilsen@uv.uio.no

Seniorkonsulent 

Kan svare på følgende:

- Administrasjon (bestilling, ansatte, reiser)

- Nettside og sosiale medier

- Kunnskapsbasen

- Faglig frokost og webinar

 

Kjersti Eskild Havenstrøm 

Mobiltelefon: 92 29 84 74

E-post: k.e.havenstrom@uv.uio.no 

Postdoktor 

Kan svare på følgende:

- Faglig frokost

- Utvikling av profesjonsfellesskap

Eli Tronsmo

E-post: eli.tronsmo@iped.uio.no