Ledige stillinger

Ledige stillinger som ressurslærere i FIKS

Vil du bidra til fagfornyelsen på flere skoler enn din egen?
Har du erfaring som kan være verdifull for andre skoler og lærere?
Vil du bidra til å knytte universitetet og skoler tettere sammen?

Universitetet i Oslo, avdeling FIKS, ønsker å engasjere inntil 5 lærere til utadrettet arbeid med fagfornyelsen av Kunnskapsløftet på skoler i Oslo og Akershus. Vi søker etter lærere som ønsker å bidra til implementering av fagfornyelsen på skoler og i kommuner. Aktuelle lærere vil bli frikjøpt fra sin lærerstilling i 20% for hele skoleåret 2019-2020. De som ansettes, skal sammen med ansatte ved UiO/FIKS bidra med faglige innspill og veiledning av skoler og kommuner i arbeidet med å innføre nye læreplaner. Ordningen vil videreføres for fremtidige skoleår.

Du finner mer informasjon om stillingene her:  Utlysningstekst ressurslærere 2019-2020

Dersom du ønsker å bli engasjert av FIKS, sender du en e-post til bjorn.bolstad@uv.uio.no der du skriver hvorfor vi bør engasjere nettopp deg. Vi ønsker at du legger ved en liten film eller et lydopptak på maks. 1 minutt der du presenterer deg selv og dine kvalifikasjoner.

Søknadsfrist 9.4.2019

Publisert 12. sep. 2018 09:13 - Sist endret 5. apr. 2019 13:40