Ledige stillinger

FIKS SØKER INNTIL TRE SKOLELEDERE TIL ARBEID MED FAGFORNYELSEN

Vil du bidra til fagfornyelsen på flere skoler enn din egen?

Har du erfaring som kan være verdifull for andre skoler og lærere?

Vil du bidra til å knytte universitetet og skoler tettere sammen?

 

Vi søker etter rektorer, assisterende rektorer eller avdelingsledere med kapasitet til og ønske om å arbeide med implementering av fagfornyelsen på flere skoler og kommuner enn sin egen. Aktuelle skoleledere vil bli frikjøpt fra sin stilling i 10 - 20% for resten av skoleåret 2019-2020 med mulighet for forlengelse ut skoleåret 2020-2021. 

De som engasjeres skal bidra med faglige innspill og veiledning av skoler og kommuner i arbeidet med fagfornyelsen. De vil få økt kjennskap til utdanningsforskning og fagfornyelsen og vil kunne gi innspill til Universitetet i Oslo om lærerutdanning, skolelederutdanning og fagfornyelsen.

 

Se utlysningstekst her

 

Dersom du ønsker å bli engasjert av FIKS, sender du en e-post til bjorn.bolstad@uv.uio.no der du skriver hvorfor vi bør engasjere nettopp deg. Oppgi bl.a. hvor stor prosentandel du har mulighet til å bli frikjøpt.  Vi ønsker at du legger ved en liten film eller et lydopptak på maks. ett minutt der du presenterer deg selv og dine kvalifikasjoner.

Søknadsfrist 16. oktober 2019


Stillingsutlysningen og søkeinformasjon for stillingen Postdoktor på JobbNorge

 

Mange elever i Bærum kommune har arbeidet med iPad i over fem år! Og i økende grad skaper de filmer, presentasjoner og podcast for å vise hva de kan i ulike fag. 

 

I prosjektet Multimodale lærings- og vurderingsformer (MulVu) er det nå lyst ut en stilling som post doc over fire år. I prosjektet skal du arbeide med lærere på tre ungdomsskoler i Bærum kommune.

 

Basert på dette arbeidet det første året skal du utvikle en ressurs på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Ressursen skal bidra til at lærere blir mer presise i sin begrepsbruk når de vurderer elevenes filmer, presentasjoner og andre sammensatte tekster.

 

Stillingen vil ligge på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), men den som blir ansatt vil samarbeide tett med FIKS gjennom deler av arbeidet som varer over fire år. 

 

Søknadsfrist 6. september

Publisert 12. sep. 2018 09:13 - Sist endret 2. okt. 2019 12:11