Eli Tronsmo

Bilde av Eli Tronsmo
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Molkte Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 6. etasje

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser omfatter læreres kollektive arbeid med profesjonskunnskap, med særlig fokus på forholdet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid. Jeg har blant annet undersøkt hvordan lærere jobber for å utvikle, kvalitetssikre og endre praksis stilt overfor stadig mer komplekse oppgaver og forventninger. Hvordan er ansvarsområder som skal løses lokalt koblet sammen med aktører og dynamikker utenfor den lokale arbeidskonteksten? Hvordan navigerer profesjonsutøvere mellom ulike kunnskapsformer når stadig flere aktører forsyner dem med ressurser og råd? 

I min tilnærming til slike spørsmål har jeg benyttet sosiomaterielle teoriperspektiver og etnografiske metoder. Doktorgradsprosjektet mitt ved Institutt for pedagogikk er en empirisk nærstudie av læreres arbeid med å utvikle lokale læreplaner.

Undervisning og veiledning

I løpet av stipendiatperioden har jeg undervist innenfor temaet arbeidslivslæring på Bachelornivå og Masternivå, og veiledet studenter på masterprogrammet 'Kunnskap, utvikling og læring' ved Institutt for Pedagogikk https://www.uio.no/studier/program/pedagogikk-master/studieretninger/kula/index.html

Emneord: Profesjonskunnskap, Kunnskapsarbeid, Læreres læring, Lokal læreplanutvikling, Læreplan, Lærersamarbeid, Arbeidslivslæring.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Gilje, Øystein; Fjørtoft, Henning; Tronsmo, Eli; Bjerke, Åslaug & Ørevik, Sigrid (2021). Assessment practices of multimodal compositions.
  • Jensen, Karen & Tronsmo, Eli (2016). Ny kunnskap - nye arenaer for pedagogisk arbeid., I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 10.  s 307 - 316
  • Tronsmo, Eli (2009). La ikke barna bli passive forbrukere. Tidsskriftet Steinerskolen.  ISSN 0332-625X.  71(2), s 51- 52

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. apr. 2019 13:05 - Sist endret 14. okt. 2020 14:49