Eli Tronsmo

Bilde av Eli Tronsmo
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Molkte Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 6. etasje

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser omfatter læreres kollektive arbeid med profesjonskunnskap, med særlig fokus på forholdet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid. Jeg har blant annet undersøkt hvordan lærere jobber for å utvikle, kvalitetssikre og endre praksis stilt overfor stadig mer komplekse oppgaver og forventninger. Hvordan er ansvarsområder som skal løses lokalt koblet sammen med aktører og dynamikker utenfor den lokale arbeidskonteksten? Hvordan navigerer profesjonsutøvere mellom ulike kunnskapsformer når stadig flere aktører forsyner dem med ressurser og råd? 

I min tilnærming til slike spørsmål har jeg benyttet sosiomaterielle teoriperspektiver og etnografiske metoder. Doktorgradsprosjektet mitt ved Institutt for pedagogikk var en empirisk nærstudie av læreres arbeid med å utvikle lokale læreplaner.

I mitt postdoktorprosjekt undersøker jeg endringsdynamikker i læreres vurderingspraksiser som følge av mer digitale arbeidsformer. Hva skjer med vurderingen når elever i økende grad bes om å vise sin kompetanse gjennom lyd, bilde, film, farger - fremfor gjennom tekst alene? Dette er ett av mange spørsmål vi ser nærmere på i MuLVu-prosjektet.

Undervisning og veiledning

Jeg er tilknyttet enheten FIKS, hvor jeg jobber med formidling av forskning om temaer som profesjonsutvikling, læreres kunnskapspraksiser og utvikling av faglige fellesskap på lærer- leder og skoleeiernivå. 

Jeg har tidligere undervist studenter innenfor temaet arbeidslivslæring på Bachelornivå og Masternivå, og veiledet studenter på masterprogrammet 'Kunnskap, utvikling og læring' ved Institutt for Pedagogikk https://www.uio.no/studier/program/pedagogikk-master/studieretninger/kula/index.html

Emneord: Profesjonskunnskap, Kunnskapsarbeid, Læreres læring, Lokal læreplanutvikling, Læreplan, Lærersamarbeid, Arbeidslivslæring.
Publisert 5. apr. 2019 13:05 - Sist endret 5. mai 2021 10:35