Eli Tronsmo

Bilde av Eli Tronsmo
Telefon +47-22854072
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 None 0316 OSLO
Postadresse Sem Sælands vei 7 0316 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser omfatter læreres arbeid med profesjonskunnskap, forholdet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid, og sosiomaterielle perspektiver på kunnskap, læring og profesjonsutvikling. Forskningsinteressene mine inkluderer også kollektive prosesser i profesjonelt arbeid, og hvordan disse samspiller med bredere kunnskapsdynamikker utenfor den lokale arbeidskonteksten.

Doktorgradsprosjektet mitt ved Institutt for pedagogikk er en empirisk analyse av læreres arbeid med å utvikle lokale læreplaner, med særlig fokus på kunnskapsdimensjonen av slikt arbeid. 

 

Undervisning og veiledning

I løpet av stipendiatperioden har jeg undervist innenfor temaet arbeidslivslæring på Bachelornivå og Masternivå, og veiledet studenter på masterprogrammet 'Kunnskap, utvikling og læring' ved Institutt for Pedagogikk https://www.uio.no/studier/program/pedagogikk-master/studieretninger/kula/index.html

 

Emneord: Profesjonskunnskap, Kunnskapsarbeid, Læreres læring, Lokal læreplanutvikling, Læreplan, Lærersamarbeid, Arbeidslivslæring.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Jensen, Karen & Tronsmo, Eli (2016). Ny kunnskap - nye arenaer for pedagogisk arbeid., I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 10.  s 307 - 316
  • Tronsmo, Eli (2009). La ikke barna bli passive forbrukere. Tidsskriftet Steinerskolen.  ISSN 0332-625X.  71(2), s 51- 52

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. apr. 2019 13:05 - Sist endret 1. juni 2019 17:32