Eli Tronsmo

Bilde av Eli Tronsmo
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Molkte Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 6. etasje

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser omfatter læreres kollektive arbeid med profesjonskunnskap, med særlig fokus på forholdet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid. Jeg har blant annet undersøkt hvordan lærere jobber for å utvikle, kvalitetssikre og endre praksis stilt overfor stadig mer komplekse oppgaver og forventninger. Hvordan er ansvarsområder som skal løses lokalt koblet sammen med aktører og dynamikker utenfor den lokale arbeidskonteksten? Hvordan navigerer profesjonsutøvere mellom ulike kunnskapsformer når stadig flere aktører forsyner dem med ressurser og råd?

I min tilnærming til slike spørsmål har jeg benyttet sosiomaterielle teoriperspektiver og etnografiske metoder. Doktorgradsprosjektet mitt ved Institutt for pedagogikk var en empirisk nærstudie av læreres arbeid med å utvikle lokale læreplaner.

I mitt postdoktorprosjekt undersøker jeg endringsdynamikker i læreres vurderingspraksiser som følge av mer digitale arbeidsformer. Hva skjer med vurderingen når elever i økende grad bes om å vise sin kompetanse gjennom lyd, bilde, film, farger - fremfor gjennom skrift? Dette er ett av mange spørsmål vi ser nærmere på i MuLVu-prosjektet.

Undervisning og veiledning

Jeg er tilknyttet enheten FIKS, hvor jeg jobber med formidling av forskning om temaer som profesjonsutvikling, læreres kunnskapspraksiser og utvikling av faglige fellesskap på lærer, leder og skoleeiernivå. 

Jeg har tidligere undervist studenter innenfor temaet arbeidslivslæring på Bachelornivå og Masternivå, og veiledet studenter på masterprogrammet 'Kunnskap, utvikling og læring' ved Institutt for Pedagogikk https://www.uio.no/studier/program/pedagogikk-master/studieretninger/kula/index.html

Priser

Winner of Best Practitioner and Early Career Researcher Paper awards  2020: Curriculum Journal. BERA.

 

 

Emneord: Profesjonskunnskap, Kunnskapsarbeid, Læreres læring, Lokal læreplanutvikling, Læreplan, Lærersamarbeid, Arbeidslivslæring.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Tronsmo, Eli (2022). Metodiske utfordringer ved Design Based Research. Eksempler fra MuLVu-prosjektet.
 • Tronsmo, Eli (2021). Læreplanen og profesjonsfellesskapet. . Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 32(2), s. 26–31.
 • Tronsmo, Eli & Lorentzen, Marte (2021). Keynote:Profesjonsfelleskapet som motor for faglig utvikling, og lærerspesialistenes rolle i skolens utviklingsprosesser.
 • Tronsmo, Eli & Gilje, Øystein (2021). Å lede fellesskapsprosesser. Når fungerer det på sitt beste? .
 • Tronsmo, Eli (2021). SEllpodden: Utvikling av profesjonsfellesskap. . [Internett]. Høgskolen Innlandet. Sellpodden .
 • Tronsmo, Eli & Bolstad, Bjørn (2021). Hvordan få til gode profesjonsfellesskap blant lærere? Læring, en podcast fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet . [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Tronsmo, Eli & Gilje, Øystein (2021). Multimodality and Assessment: A scoping review.
 • Gilje, Øystein; Tronsmo, Eli; Bjerke, Åslaug & Ingulfsen, Line (2021). The role of digital tools in assessment of multimodal texts.
 • Gilje, Øystein; Fjørtoft, Henning; Tronsmo, Eli; Bjerke, Åslaug & Ørevik, Sigrid (2021). Assessment practices of multimodal compositions.
 • Tronsmo, Eli (2020). Hjemmeundervisning. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Tronsmo, Eli & Nerland, Monika (2018). The becoming of an object: Analytical resources to studying emerging construction processes in professional work. .
 • Jensen, Karen; Tronsmo, Eli & Nerland, Monika (2018). Changing forms of professionalism: A Qualitative meta-synthesis of teachers' knowledge- sharing practices across three research projects. .
 • Tronsmo, Eli (2017). Planning work as object construction: A sosiomaterial analysis of teachers’ knowledge work.
 • Jensen, Karen & Tronsmo, Eli (2017). Changing Forms of Professionalism - analyzed through three research projects.
 • Jensen, Karen & Tronsmo, Eli (2017). Epistemic shifts in teachers’ work and learning analyzed through three research projects.
 • Jensen, Karen & Tronsmo, Eli (2016). Ny kunnskap - nye arenaer for pedagogisk arbeid. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 307–316.
 • Kydland, Anne Jorunn & Tronsmo, Eli (2011). De gode julefortellingene. [Tidsskrift]. Tidsskriftet Steinerskolen.
 • Tronsmo, Eli (2009). La ikke barna bli passive forbrukere. Tidsskriftet Steinerskolen. ISSN 0332-625X. 71(2), s. 51–52.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. apr. 2019 13:05 - Sist endret 27. apr. 2022 13:24