Vi forsker på: Adferdsrelaterte lærevansker

Innen temaet adferdsrelaterte lærevansker tar vi for oss alvorlige samspill- og adferdsproblemer i skole, barnehage og samfunn.

Emnet omfatter spesialpedagogisk arbeid hvor tidlig oppdaging, intervensjon, forebygging og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i utvikling av opplæringstiltak står sentralt. Barn utvikler sosial kompetanse gjennom et komplekst samspill mellom individuelle levevilkår, individuelle forutsetninger, miljøstimulering og opplæringstilbud.

Adferdsrelaterte lærevansker omfatter et mangfold av uttrykk innenfor en skala fra innagerende til utagerende adferd hvor lærevanskene er forankret i personens psykososiale erfaringer i hjem, skole og fritid. Studiemessig tar man sikte på å utvikle studenters kompetanse når det gjelder å oppdage og analysere elevers læringserfaringer og å utvikle gode opplæringstiltak. Slik skal også studier bidra til innsikt i eget forståelsesgrunnlag og bevissthet om personlige ferdighets- og utviklingsmuligheter.

Sentrale hovedemner på området er:

  • Sosialisering og translative vitenskaper
  • Mobbing og utøvelse av vold i skole og samfunn
  • Rus-og kriminalitetsrelaterte vansker og uro i skolen

Forskningsprosjekt:

Forskergrupper

Relaterte studieprogrammer/emner

Publisert 12. okt. 2010 15:34 - Sist endret 7. sep. 2018 10:59