Vi forsker på: Arbeidslivslæring

Arbeidslivslæring er en fellesbetegnelse for uformelle og formelle læringsprosesser på arbeidsplassen. Noen eksempler på slike prosesser er problemløsning, mentor-ordninger, kompetanseutvikling, kunnskapsforvaltning, tverrfaglig samarbeid og læring gjennom innovasjonsaktiviteter.

 

Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet forsker vi på flere ulike aspekter ved arbeidslivslæring:

  • Hvordan virker endringer i politiske, økonomiske og sosiale forhold inn på læring i arbeidslivet?
  • Hvordan samspiller kunnskapsutvikling og læring i ulike yrkesfelt og i individers livsløp over tid?
  • Hvordan skapes nye institusjonelle praksiser og læringskulturer?
  • Hvordan brukes og videreutvikles informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen arbeidslivslæring?

Forskergrupper

Relaterte studieprogrammer/ -emner

Bachelor-emner

Masterprogram

Doktorgradskurs

Publisert 14. okt. 2010 21:29 - Sist endret 13. feb. 2019 10:44