Vi forsker på: Danning

Har du lurt på hva det vil si å være dannet? Hvor stammer begrepet fra, og når kan man egentlig si man er "dannet"?

I dag er den dannet den som har kunnskaper og vurderinger som går ut over profesjonsgrenser, er bredt kulturelt og politisk orientert, forstår seg på vitenskap og teknologi, og nå som før dyrker boken, teatret, billedkunsten og musikken.

Går man tilbake i tid ser man at danning først og fremst er knyttet til tyske ordet Bildung, med opphav i Bild eller bilde, først konkretisert i den kristne ideen om mennesket som skapt i Guds bilde, senere i den tyske opplysningens idé om menneskets selvdanning.

Selvdanning forutsetter et selv og en verden. Selvet streber mot uttrykk og utfolding til individualitet. Verden betegner enheten av natur, kultur og samfunn med deres påvirkningskraft. Danningens formål er ifølge den tyske tenkeren Wilhelm von Humboldt (1767-1835) å forene individ og kultur i en rik, fri og harmonisk gjensidighet. Bildung var et samlet kulturelt, politisk og pedagogisk program for folket, ytringsfriheten og en ny pedagogikk, inspirert av den franske filosofen Rousseau.

I den anglo-amerikanske sfæren ble danning knyttet til de syv artes liberales, først og de fremst klassiske litterære verkene, fra St. Augustin til Shakespeare og til den moderne romanen.

I de nordiske landene får vi en ”folkedannelse” på 1800-tallet, utviklet gjennom folkehøgskole- og arbeiderbevegelsen, båret oppe av en nasjonalt bevisst lærerstand i forrige århundre og forsøkt realisert i den norske enhetsskolen.

I dag er den altså dannet den som har kunnskaper og vurderinger som går ut over profesjonsgrenser, er bredt kulturelt og politisk orientert, forstår seg på vitenskap og teknologi, og nå som før dyrker boken, teatret, billedkunsten og musikken.

Forskergruppe

Publisert 6. okt. 2010 15:25 - Sist endret 2. jan. 2018 13:01