Vi forsker på: Habilitering og rehabilitering

Målet med habilitering og rehabilitering er at brukeren skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet.

Tradisjonelt vil brukere av habiliteringstjenester være barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet sykdom eller skade, herunder utviklingshemmede, hørsels- og språkhemmede, synshemmede, og barn og unge med psykososiale problemer.

Brukere av rehabiliteringstjenester er voksne med ervervet sykdom eller skade, som skal gjenvinne, bevare eller utvikle sin opprinnelige funksjon. Som eksempler her kan nevnes personer med ervervet hørselstap, synstap eller tap av kommunikasjonsevne etter hjerneskade.
Så vel rehabilitering som habilitering vil ofte kreve tverrfaglig innsats, hvor spesialpedagogisk kompetanse spiller en vesentlig rolle.
Institutt for spesialpedagogikk har flere forskningsprosjekter som inkluderer habilitering og rehabilitering.
 

 

Relaterte studieprogrammer/emner

Publisert 5. okt. 2010 12:14 - Sist endret 18. feb. 2019 13:42