Vi forsker på: Høyere utdanning

Høyere utdanning er et tverrfaglig forskningsområde som fokuserer på hvordan endringer i politiske, økonomiske og sosiale forhold både på nasjonalt og internasjonalt nivå virker inn på høyere utdanning.

Forskningen på dette området bidrar med viktig informasjon om prosessene i høyere utdanning fra forskjellige faglige perspektiver. Det omfatter studier på micro-, meso- og macronivå og forholdet mellom de nivåene. 

Noen av hovedtemaene inkluderer studier av europeiske og globale prosesser rundt høyere utdanning, endringene i forholdet mellom høyere utdanning og stat, universitetet som institusjon, nærstudier av undervisningsvirksomheten og studier av hvordan ny teknologi tas i bruk i utdannings- og læringssammenheng.

Forskergruppe

Forskningsprosjekter

Relaterte studieprogrammer

Institutt for pedagogikk tilbyr ett internasjonalt masterprogram knyttet til høyere utdanning som fagfelt:

Publisert 6. okt. 2010 12:26 - Sist endret 11. okt. 2018 12:42