Vi forsker på: IKT og læring

Hvordan virker nye teknologiske muligheter for å kommunisere og fremstille avansert kunnskap inn på hvordan vi lærer og underviser? Forskningsområdet IKT og læring omfatter studier av hvordan digitale verktøy og læring samspiller i og mellom ulike læringssituasjoner.

Foto: InterMedia

Vilkårene for læring har endret seg mye de siste 15 årene. Den teknologiske utviklingen har skapt nye muligheter og utfordringer. I dag utvikles det læringsomgivelser med svært avansert vitenskapelig kunnskap som elever kan ta i bruk. Veien fra forskingslaboratoriene til skolen er blitt kort. Eksempler på dette er modeller som kan simulere klimaendringer og som kan simulere hvordan arvestoffene våre er bygget opp.

Samtidig med dette er sosiale medier, som wikier og blogger, i bruk av store deler av befolkningen. De nye teknologiene øker utfordringene for elever og studenter, og læring blir mer og mer krevende. Både avanserte læringsomgivelser og sosiale medier skaper dermed nye utfordringer for hva, hvordan, hvor og med hvem læring kan skje.

Forskningsmiljøer

UV-fakultetet har flere grupper av forskere som jobber med ulike tematiske fokus på forskning om IKT og læring. Disse omfatter:

Forskningsprosjekter

Relaterte studieprogrammer/ -emner

Publisert 29. sep. 2010 12:34 - Sist endret 13. feb. 2019 13:23