Vi forsker på: Komparative og internasjonale utdanningsstudier

Internasjonale komparative studier er eksempler på fagdidaktisk forsking som i stor grad anvender kvantitative metoder. Disse studiene samler inn store mengder data som viser elevers kunnskaper og holdninger i ulike skolefag. Det samles også inn data om lærere, som utdanningsbakgrunn og undervisning. Mange studier samler dessuten inn data om skoleledelse og læreplaner.

Studiene er designet for å kunne gjøre sammenlikninger mellom land som et utgangspunkt for refleksjoner rundt ulike måter å tilrettelegge og gjennomføre undervisning på. En sentral målsetting for studiene er også å kunne gjøre sammenlikninger over tid, både nasjonalt og internasjonalt, det man kaller trendstudier.

De første analysene av data fra studiene resulterer i internasjonale og nasjonale rapporter med hovedresultater. Forskere bruker senere data fra studiene til å gjøre mer dyptpløyende analyser for å kunne svare på en lang rekke fagdidaktiske og metodiske problemstillinger. Masterstudenter og doktorgradsstudenter bruker også data fra studiene i sitt arbeid.

Mange internasjonale komparative studier er initiert av IEA eller OECD. IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) er en forskningsorganisasjon som som svensken Torstein Husén tok initiativet til på slutten av 1950-tallet. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tok på slutten av 1990-tallet initiativ til internasjonale komparative utdanningsstudier med særlig vekt på OECD-land.

Publisert 11. okt. 2010 12:28 - Sist endret 2. jan. 2018 13:09