Vi forsker på: Læreplanstudier

Hva er skolens mål og mening? Hvordan styres reformer og hva er utfordringene i et lokalt læreplanarbeid?

 

Læreplanstudier belyser spørsmålene gjennom kvalitative og komparative undersøkelser og legger særlig vekt på omfattende tekstanalyser av utdanningspolitiske dokumenter, læreplaner og rammeverk for vurdering.

Læreplanstudier omhandler legitimering og organisering av pedagogisk virksomhet i skjæringsfeltet mellom utdanningspolitikk og skole.

Feltet tilbyr teorier og begreper for å forklare og forstå hvordan studieforløp organiseres fra start til slutt og hvordan undervisning tilrettelegges for å sikre elever og studenter best mulig opplæring.

Forskningen er særlig forankret i pedagogiske problemstillinger i et reform- og utviklingsarbeid og har et særlig fokus på utforming og bruk av læreplaner.

Nasjonale læreplaner beskriver hvordan mål og midler virker sammen i reformer rettet mot skolen og annen utdanningsvirksomhet. Derfor er disse dokumentene spesielt interessante i sammenlikning med andre utdanningspolitiske dokumenter.

Språk og kultur har betydning for hvordan læreplaner utvikles nasjonalt og lokalt. Samtidig standardiseres læreplaner av styringsprosesser på tvers av landegrenser.

Temaet har gjennom de siste tiårene inspirert til internasjonalt forskningssamarbeid. Prosjektene har studert læreplanutvikling i et komparativt og historisk perspektiv og har drøftet betydningen av ansvarliggjøring og bruken av nye vurderingsformer.

Feltet integrerer kunnskapsdisipliner som utdanningssosiologi, filosofi og historie for å forstå aktuelle utfordringer som utspiller seg i spenningsfeltet mellom globale, nasjonale og lokale forhold.

Forskergrupper

UV- fakultetet har følgende forskergrupper som tematiserer læreplanstudier. Disse omfatter:

Relaterte studieprogrammer / -emner

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning tilbyr:

Institutt for pedagogikk tilbyr:

 

Publisert 5. okt. 2010 08:41 - Sist endret 15. apr. 2016 10:07