Vi forsker på: Lærerutdanning

Forskningsområdet omfatter studier av lærerstudenters læring og utvikling i praksissituasjoner i skolen og på universitetet.

Det omfatter også hvordan lærere utvikler kompetanse på egen arbeidsplass, for eksempel i teamarbeid og i nettverk mellom skoler, og hvordan lærere har innflytelse på elevers læring.

Grunnleggende fagdidaktiske spørsmål står sentralt i forskningsfeltet, likeså vurderingsformer og design og metoder for bruk av digitale ressurser i skole og lærerutdanning. Komparative undersøkelser av læreres undervisningskompetanse, bl.a. i matematikk (TEDS-M), inngår i feltet.

Forskergrupper

Forskningsprosjekter

Aktuelle forskningspublikasjoner

  • Elstad, E. & Sivesind, K. (2010) PISA – sannheten om skolen? Oslo: Universitetsforlaget
  • Ellis, V., Edwards, A. & Smagorinsky, P. (2010)(Eds.). Cultural-historical perspectives on teacher education and development. London: Routledge
  • Ludvigsen, S.R., Lund, A., Rasmussen, I. & Säljö, R. (2010)(Eds.). Learning Across Sites: New Tools, Infrastructures and Practices. London: Routledge
  • Lindberg, J.O. & Olofsson, A.D. (2010)(Eds.). Online learning communities and teacher professional development. Hershey: Information Science Reference
  • Hauge, T.E., Lund, A. & Vestøl, J.M. (2007) (Red.) Undervisning i skolen. IKT, aktivitet, design. Oslo: Abstrakt forlag

Ph.d.-arbeider ved UV-fakultetet

  • Cecilie Flo Jahreie (2010). Learning to teach. An activity theoretical study of student teachers’ participation trajectories across boundaries.
  • Marit Aas (2009). Diskusjonens kraft. En longitudinell studie av et skoleutviklingsprosjekt der leseeksperter/forskere støtter rektorer og lærere ved sju skoler i utviklingen av skolens leseundervisning
  • Eli Ottesen (2006). Talk in Practice. Analysing student teachers' and mentors' discourse in internship
Publisert 6. okt. 2010 08:28 - Sist endret 3. aug. 2018 10:54