Vi forsker på: Leseforståelse og tekstbasert læring

Innenfor dette forskningsfeltet studerer man ulike forhold av betydning for hvordan vi forstår og lærer fra forskjellige tekster.

Forskningen på feltet bidrar med informasjon blant annet om hvilken betydning vokabular har for god leseforståelse, hvilke utfordringer minoritetsspråklige står overfor, tekstforståelse hos studenter i høyere utdanning, samt muligheter og begrensninger i nye typer tekster, for eksempel fra Internett.

Aktuelle tema er også hva skolen gjør for å utvikle god leseforståelse fra tidlig alder, gjennom å trene ferdigheter og å motivere elevene.

Forskergrupper

Publisert 5. okt. 2010 12:48 - Sist endret 2. jan. 2018 13:20