Vi forsker på: Minoritetsspråklige barn og unge

Forskningsfeltet har fokus på minoritetselever med særskilte opplæringsbehov, det vil si minoritetselever med en funksjonshemning, lærevansker eller psykososiale vansker.

Språklige og kulturelle minoriteter er elever som kan representere både en migrasjonspedagogisk og en spesialpedagogisk utfordring, noe som uttrykkes med betegnelsen migrasjonsrelaterte lærevansker.

Ved ISP har det fra slutten av 1980 årene foregått forskningsvirksomhet om adopsjon med særlig fokus på internasjonale adopsjoner. Sentrale temaer har vært knyttet til den første tiden i adoptivfamilien, språkutvikling, læring og identitetsutvikling. Det foregår prosjekter om adopsjon der barna i det ene prosjektet følges fra de kommer til Norge og frem til de er fire år gamle, mens barna i det andre prosjektet følges fra de er fire til de er 11 år gamle.

Forskningsprosjekt:

Forskergrupper

Relaterte studieprogrammer/emner

Publisert 5. okt. 2010 12:18 - Sist endret 18. feb. 2019 13:46